Praga - Hlavní město Praha. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Praga - Hlavní město Praha.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Praga, miasto wydzielone (cz. Hlavní město Praha).

Powierzchnia -
496 km²
.

Województwo Praga - stolica państwa ma powierzchnię 496 km2. Ma ono specyficzną pozycję pomiędzy pozostałym województwami Republiki Czeskiej. Jest stolicą i największym z miast w kraju, a jednocześnie to jeden z samodzielnych regionów turystycznych.
Praga leży w centrum Kotliny Czeskiej na obu brzegach rzeki
Wełtawy. Osadnictwo istniało tu już przed przyjściem Słowian, a Praga należy do najstarszych miast w Europie. Oprócz dominujących funkcji administracyjnych (siedziba prezydenta, rządu, ministerstw, ambasad itp.) spełnia również funkcję największego centrum usług w Republice Czeskiej: banki, zakłady ubezpieczeniowe, giełda, towarzystwa handlowe oraz firmy zagraniczne i międzynarodowe.

Znajduje się tutaj również większość wyższych uczelni, z których Uniwersytet Karola jest najstarszą szkołą wyższą w Europie Środkowej. Ze względu na ogromną ilość zabytków kultury i historii Praga jest głównym ośrodkiem ruchu turystycznego w Republice Czeskiej. Historyczne centrum Pragi było włączone do Listy Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Z punktu widzenia ruchu turystycznego całe terytorium województwa Praga należy do regionu turystycznego Praga (Praha).


Stolica wraz z ośrodkami przemysłowymi w okolicy tworzy jeden z największych obszarów przemysłowych państwa. Dominuje tu przemysł maszynowy, następnie spożywczy, poligraficzny i usługi, które zatrudniają 75% mieszkańców.
Centralne położenie w Republice Czeskiej i Europie predestynuje Pragę do roli ważnego celu podróży, jak również miejsca krzyżowania się szeregu tras tranzytowych. Sieć komunikacyjna służy zarówno dla potrzeb lokalnych, jak i dla transportu międzynarodowego. Niestety wraz z rosnącą motoryzacją rośnie ilość kurzu, hałasu i emisji spalin, co wyraźnie pogarsza warunki życia. Problemem jest również komunikacja wewnątrz miasta. Warunki życiowe, szczególnie w centralnych rejonach "w niczym nie ustępują" najbardziej dotkniętym obszarom Republiki Czeskiej.
Bezrobocie nie stanowi większego problemu, przestępczość, wręcz przeciwnie. Ta stanowi w Pradze ponad jedną czwartą całkowitej ilości ujawnionych czynów karalnych w R
epublice Czeskiej. Problem stanowi również starzenie się populacji. Charakterystycznym rysem ostatnich lat jest ubytek ludności w centralnych dzielnicach miasta, a wzrastająca liczba ludności w peryferyjnych jego częściach, gdzie następuje rozwój budownictwa mieszkaniowego na wielką skalę.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego