Obszar turystyczny Dorzecze Dyji - Podyjí a okolí - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Dorzecze Dyji - Podyjí a okolí

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Południowe

Obszar turystyczny Dorzecze Dyji.
(cz. Podyjí a okolí).

Obszar turystyczny Dorzecze Dyji (Podyjí a okolí) jest częścią regionu turystycznego Morawy Południowe (Jižní Morava) i należy do województwa południowomorawskiego.

Główne atrakcje turystyczne obszaru.


Miasto Znojmo leży nad brzegiem rzeki Dyji. W podziemiach historycznej części miasta znajduje się czterokondygnacyjny labirynt korytarzy, który należy do największych w Europie Środkowej. Sławna jest również rotunda św. Katarzyny z zachowanymi, unikalnymi, romańskimi malowidłami naściennymi. Chlubą Znojma są także znane na całym świecie ogórki konserwowe i wino.

Znojemski Obszar Winiarski jest najbardziej znaczący w Republice Czeskiej. Swoją powierzchnią winnic - 3300 ha plasuje się na trzecim miejscu w Czechach. Obszar ten ciągnie się od Moravskiego Krumlova, aż do granicy z Austrią. Do najbardziej interesujących gmin winiarskich należą Nový Šaldorf, Šatov, Lechovice, Přimětice i oczywiście Znojmo. Ciekawostką turystyczną jest winnica Šobes, znajdująca się w Parku Narodowym Podyjí, gdzie produkuje się wina regularnie nagradzane na międzynarodowych konkursach winiarskich. Obszar kraju znojemskiego jest rozległy, a skład gleby bardzo zróżnicowany, dlatego można tu uprawiać wiele gatunków winorośli. Najlepiej udają się tu odmiany: Ryzlink rýnský, Vetlínské Zelené, Sauvignon i Müller-Thurgau.

Park Narodowy Podyji znajduje się w dolinie rzeki Dyji pomiędzy Vranovem a Znojmem i przebiega wzdłuż granicy z Austrią. Dzięki rzadkiemu osadnictwu znajdziemy tu przyrodę nie naruszoną przez człowieka. Zakolom koryta rzeki towarzyszą strome zbocza z formami wieżowymi, rumowiskami pełnymi głazów i kamiennymi morzami. W Parku jest kilka mniejszych obszarów chronionych, gdzie znajdziemy wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Powierzchnia Parku Narodowego (63 km2) jest w 84 % pokryta lasem. Park Narodowy Podyji jest najmniejszym pod względem powierzchni Parkiem Narodowym w Republice Czeskiej. Wąwóz Dyji tworzy unikalny fenomen rzeczny z licznymi meandrami, głęboko wciętymi dolinami dopływów, najróżniejszymi formami i ścianami skalnymi. Obszar wyróżnia się wysoką różnorodnością flory i fauny. W Parku występuje ogromne bogactwo gatunków owadów.

Pałac Vranov nad Dyją wznosi się na wysokiej skale nad rzeką, na miejscu istniejącego wcześniej średniowiecznego zamku, który chronił południową granicę państwa czeskiego. W XVII wieku z zamku powstała okazała, barokowa siedziba. Dominantę pałacu stanowi Sala Przodków (Sál Předků), monumentalne pomieszczenie na planie elipsy zasklepione kopułą. Wnętrza mają charakter klasycystyczny z dekoracyjnymi malowidłami i bogatymi zdobieniami sztukatorskimi. Pałac jest otoczony klasycystycznym parkiem ze zwierzyńcem.

Zamek Cornštejn stoi na skalistym urwisku, które z trzech stron jest otoczone wodą Vranovskiej Prehrady. Kiedyś potężny gród, który został zbudowany w XIV wieku, aby strzegł granicy morawsko-austriackiej jest dziś rozległymi ruinami.

Pałac Moravský Krumlov jest rozległą, czteroskrzydłową, renesansową budowlą ze znajdującym się pośrodku dziedzińcem. Tutejszą główną atrakcją jest wystawione dzieło Alfonsa Muchy "Slovanská epopej". Na epopeję składa się dwadzieścia obszernych płócien, przedstawiających ważne wydarzenia z dziejów narodów słowiańskich. Swymi rozmiarami i rozmachem należy do najbardziej obszernych dzieł malarskich jednego artysty.

Zamek Bítov powstał już w XI wieku w pobliżu granic z Austrią nad Vranowską Přehradą. Dawny gotycki zamek został przebudowany w stylu renesansowym i neogotyckim i tworzy teraz rozległy kompleks. Podgrodzie zamku w latach 30-tych XX wieku było zalane wodą sztucznego Zbiornika Vranovskiego. Nowa wieś Bítov została zbudowana w latach 1930-1933.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego