Obszar turystyczny Moravski Kras i okolice - Moravský kras a okolí - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Moravski Kras i okolice - Moravský kras a okolí

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Południowe

Obszar turystyczny Moravski Kras i okolice.
(cz. Moravský kras a okolí).

Obszar turystyczny Moravski Kras i okolice (Moravský kras a okolí) jest częścią regionu turystycznego Morawy Południowe (Jižní Morava) i należy do województwa południowomorawskiego. Najbardziej interesujący jest tu, zgonie z nazwą Kras Morawski i jego jaskinie naciekowe, które są częścią bogatego systemu zjawisk krasowych. Obok jaskiń i głębokich wąwozów znajdziemy tu: źleby, przepaście i rzeki podziemne. W północnej części Krasu Morawskiego, w podziemnym systemie jaskiniowym giną dwa strumienie, które tworzą podziemną rzekę Punkwę wypływającą koło Punkevních Jeskyni. Częścią tego systemu jest również dno przepaści Macocha o głębokości 138,7 m. Unikalną dekorację naciekową posiadają Kateřinská i Punkevní Jeskyně.

Główne atrakcje turystyczne obszaru.


Obszar Chronionego Krajobrazu Kras Morawski zajmuje pas wapieni dewońskich na północ od Brna. Dla tego obszaru charakterystycznym krajobrazem jest płaskowyż z wielką ilością zapadlin, które oddzielają kanionowe źleby. Niemal 35 kilometrowy system jaskiniowy jest najdłuższym w Republice Czeskiej. Centralną częścią systemu jaskiniowego w części środkowej jest 12 kilometrowe Rudické Propadání - Býčí Skala. W części południowej najbardziej znana jest jaskinia Ochozká. Na terytorium Krasu Morawskiego zaewidencjonowano do dziś ponad 1000 jaskini. W szeregu z nich są zachowane ślady dawnych kultur i rozwoju wspólnoty ludzkiej. Jaskinia Kůlna jest najstarszym, udokumentowanym siedliskiem człowieka neandertalskiego sprzed 120 tys. lat. Pierwsze znaleziska malowideł z jaskini Pekárna przedstawiają rysunki koni i bizonów, a ich wiek wynosi 11-13 tys. lat. Dla turystów dostępne są jaskinie: Punkevni, Kateřinska, Balcarka i Sloupsko-Šošůvskie. Unikalna jest fauna jaskiniowa. Najbardziej znane są nietoperze, których zidentyfikowano ponad 18 gatunków.

Pałac Rájec-Jestřebí znajduje się w malowniczej, naturalnej scenerii nad doliną rzeki Svitavy. Jego dzisiejszy wygląd pochodzi z XVIII wieku i jest uważany za najpiękniejszy przykład stylu Ludwika XVI na Morawach. Trzy skrzydła pałacowe, zbudowane w kształcie litery „U” posiadają wnętrza z charakterystycznym dla tej epoki wyposażeniem. Są tu zbiory porcelany, obrazów i ceramiki.

Świątynia pielgrzymkowa w Křtinách należy do szczytowych dzieł morawskiej architektury barokowej i najpiękniejszych budowli sakralnych w Republice Czeskiej. Obiekt został zbudowany w XVIII wieku według projektu J.B. Santiniego i jest to największa budowla na planie krzyża greckiego wybudowana przez niego. Tutejsza tradycja pielgrzymkowa sięga aż do średniowiecza. Kiedyś znajdowała się tu gotycka rzeźba madonny, która jest dziś umieszczona na głównym ołtarzu kościoła pw. Marii Panny.

W miejscowości
Rudice znajduje się murowany wiatrak typu holenderskiego w kształcie walca z 1865 roku. W wiatraku mieści się obecnie Muzeum Historii Lokalnej z ekspozycją górniczą, hutniczą, speleologiczną i mineralogiczną. Jest to bardzo popularne wśród turystów miejsce wypoczynku.

Zamek i pałac Boskovice - Zamek Boskovicki stoi nad miastem, a pałac na zboczu góry pod ruinami zamku. Zamek Boskovicki jest ruiną z dominującą częścią pałacową. W bramie z wieży są wystawione ekspozycje wstępne. Jednopiętrowy, czteroskrzydłowy budynek Pałacu Boskovickiego tworzy łącznie z dalszymi budowlami pałacowymi, parkiem i grodem niepowtarzalny kompleks. W pałacu jest wystawiona część oryginalnego wystroju wnętrz, przedstawiającego życie szlachty na początku XIX wieku. Godna uwagi jest biblioteka zawierająca 1200 tomów umieszczonych w barokowych skrzyniach. W mieście na uwagę zasługuje również zachowane getto żydowskie z domami z I poł. XIX wieku oraz żydowski cmentarz z nagrobkami z XVII wieku.

Zabytkowy obiekt
Stará Huť v Adamowie rozpościera się na powierzchni 12 ha. Jego dominantą jest wysoki piec hutniczy na drzewo i węgiel. Poza tym są tam mniejsze piece do wypalania wapna, rampy, była modelarnia nazywana "Kamena" i budynek mieszkalny.

Pałac w Velkich Opatovicach składa się z dwóch budowli. W przedniej, parterowej jest umieszczony pomnik. Dokoła pałacu rozciąga się cenny park angielski. Wewnątrz znajduje się ekspozycja archeologiczna.

Pałac Lysice został przebudowany na początku XVIII wieku, w stylu późnego baroku przez Serenyiów. Pałac ma charakterystyczną, czteroskrzydłową formę, do której na stronie wschodniej przylega godna uwagi kolumnada. W pałacu znajdują się, charakterystyczne dla tamtych czasów, wnętrza z bogatymi zbiorami sztuki. Ciekawostką jest zbiór tarcz strzeleckich, a także park pałacowy z kolumnadą, który jest rozdzielony tarasami i otoczony masywnym murem. Pałac należy do najznakomitszych zabytków Moraw Południowych.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego