Kraj Ustecki - Ústecký kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Ustecki - Ústecký kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Ustecki (cz. Ústecký kraj).
  - stolica: Uście nad Łabą (cz. Ústí nad Labem),
  - powiaty: Chomutov, Děčín, Litomierzyce, Louny, Most, Cieplice, Uście nad Łabą.


Powierzchnia -
5 335 km²
.

Centrum województwa usteckiego jest Ústí nad Labem, miasto z jednym z największych węzłów kolejowych w Republice Czeskiej i największym portem rzecznym na Łabie. Terytorium województwa graniczy w przeważającej części z Niemcami. W skład województwa wchodzi siedem powiatów: Dieczyn, Litomierzyce, Żatec, Chomutów, Most, Teplice i Ústí nad Łabą.

Obszar ten jest charakterystyczny znacznym uprzemysłowieniem, wydobyciem węgla, przetwórstwem i pozostaje w ten sposób obszarem z najbardziej zdewastowanym środowiskiem naturalnym mimo zahamowania wydobycia węgla i odsiarczania elektrowni.
Województwo usteckie rozciąga się na północnym wschodzie Czech, a jego znaczną część tworzą Rudawy z najwyższym szczytem Klínowcem 1244 m n.p.m., których południowe stoki gwałtownie się obniżają w kierunku Mosteckiej Pánvi. Jej południowy skraj tworzą wyraźne i charakterystyczne pagórki Średniogórza Czeskiego rozdzielone rzeką Łabą na dwie części. Na południu w dolinach rzek Ohrzy i Łaby występują równiny.
Podstawowym bogactwem województwa są przede wszystkim bogate złoża węgla brunatnego przedstawiające zdecydowaną większość zasobów tego surowca w R
epublice Czeskiej. Znajdują się tu również złoża iłu i gorszych gatunków kaolinu, wzdłuż rzek występują również znaczne ilości piasku i żwiru.
Województwo należy do obszarów o wysoko rozwiniętej produkcji przemysłowej. Przewagę ma tu przemysł z wielkim zapotrzebowaniem energetycznym i materiałowym: energetyka, przemysł chemiczny, budowa maszyn, hutnictwo, przemysł szklarski i włókienniczy. Znaczące jest również wydobycie węgla brunatnego, chociaż to nieustannie spada.
W rolnictwie województwo jest ważnym obszarem produkcji chmielu. Sadownictwo i warzywnictwo jest rozwinięte przede wszystkim w okolicach Litomierzyc, wzdłuż Ohrzy i Łaby.
Wielkie znaczenie dla tego obszaru w powiązaniu z U
nią Europejską ma transport, zarówno samochodowy, jak i kolejowy oraz wodny. Mimo, że znamienna dla tego terenu jest wielka produkcja przemysłowa, jest tu także kilka godnych uwagi CHKO (chronionych obszarów krajobrazowych) jak np. CHKO Czeskie Średniogórze lub CHKO Labskie Pískovce. Park Narodowy České Švýcarsko o powierzchni 79 km2 został ustanowiony 1 stycznia 2000 r. i nawiązuje do Parku Narodowego Saské Švýcarsko w Niemczech. Tworzą go jedyne w swoim rodzaju formy z piaskowca, z których najbardziej znana, Pravčicka Brána - unikalny most stanowiący narodowy zabytek przyrody.

Chętnie odwiedzane są również Miejskie Strefy Zabytkowe w Litomierzycach, Úštěku, Kadani, Žatcu, a przede wszystkim w Terezínie. Dzięki unikalnemu przesunięciu znaną budową historyczną stał się Kościół Dziekański w Moście.


Z punktu widzenia ruchu turystycznego cały obszar województwa usteckiego należy do turystycznego regionu Severozápadní Čechy (Czechy Północno-Zachodnie).


Województwo to jest również obszarem ze stosunkowo dużą gęstością zaludnienia. Największe miasta regionu to Ústi nad Łabą, Most, Teplice, Chomutów i Dieczyn. Już od kilku lat poważnym problemem jest największy stopień bezrobocia w R
epublice Czeskiej, i to we wszystkich powiatach.
Ze względu na położenie obok granic z Niemcami gminy i miasta są włączone do współpracy transgranicznej w ramach Euroregionów: Euroregion Krušnohoří (powiaty Louny, Most, Chomutów i częściowo Teplice), Euroregion Labe (powiaty Litomierzyce, Ústí nad Łabą i częściowo Teplice oraz Dieczyn),
oraz Euroregion Nisa, do którego należy część powiatu Dieczyn.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego