Region turystyczny Czechy Południowe - Jižní Čechy - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Region turystyczny Czechy Południowe - Jižní Čechy

Informacje ogólne > Regiony turystyczne

Region turystyczny Czechy Południowe.
(cz. Jižní Čechy).

Region turystyczny Czechy Południowe niemal całkowicie pokrywa się z terytorium województwa południowoczeskiego. Jest to malowniczy kraj stawów, lasów, torfowisk ożywiony sylwetkami średniowiecznych miasteczek, wiejskich kościółków i bielusieńkich gospodarstw. Krajobraz nie jest naruszony wielkimi zakładami przemysłowymi. Znajduje się tu sporo obszarów chronionych. Tutejszy rejon należy do popularnych celów wypraw turystycznych nie tylko ze względu na piękno przyrody, ale również ze względu na dobre warunki do uprawiania turystyki rowerowej i sportów wodnych.

Do charakterystycznych cech regionu należą przede wszystkim liczne stawy, które tworzą typowy krajobraz południowoczeski: Rožmberk o powierzchni 490 ha, Bezdrev - 450 ha oraz Horusický - 415 ha, które są jednocześnie największymi stawami w Republice Czeskiej. Novohradské Hory, których najwyższe szczyty osiągają wysokość około 1 000 m n.p.m. (Vysoká, Kraví i Kuní Hora) są obszarem głębokich lasów z najstarszymi naturalnymi rezerwatami puszczańskimi w Republice Czeskiej i Europie środkowej (puszcza Žofínska i Hojnovodska). Malowniczość krajobrazu podkreślają małe zbiorniki wodne w dolinach, wybudowane na końcu XVIII wieku w związku ze spławianiem drewna.
Park
Przyrodniczy Česká Kanada jest krainą lasów z ostrym klimatem, wysokimi wzgórzami, wielkimi stawami i romantycznymi granitowymi formami o dziwacznych kształtach. Ten słabo zaludniony obszar można podziwiać w czasie wycieczki turystycznej z okna kolejki wąskotorowej na trasie Jindřichův Hradec - Nová Bystřice.
Znaczącym elementem połudnowoczeskiego potencjału turystycznego są zabytki i atrakcje kulturalne. Odwiedzających przyciągają atrakcyjne miasta o znaczeniu historycznym z rozległymi kompleksami obiektów zabytkowych: Czeski Krumlov, Jindřichův Hradec, Tabor, Pisek, Prachatice, Czeskie Budziejowice, Třeboň i Slavonice. Miasta Třeboň, Bechyně i Vráž koło Pisku mają tradycję uzdrowiskową. Bardzo chętnie odwiedzane są południowoczeskie grody, zamki, twierdze i ruiny. Specyficznym bogactwem kulturowym są zwyczaje ludowe, uroczystości, tradycje oraz rzemiosła i architektura. Interesująca i atrakcyjna jest również oferta zabytków techniki. Historyczne centrum miasta Czeski Krumlov  oraz Holašovice - malownicza wieś z unikalnym wyglądem gospodarstw wiejskich z połowy XIX wieku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Główne atrakcje turystyczne regionu.


Novohradské Hory, których najwyższe szczyty dochodzą do 1000 m n.p.m., są obszarem głębokich lasów z najstarszymi w Republice Czeskiej i Europie Środkowej naturalnymi rezerwatami puszczańskimi: Žofínskim i Hojnovodskim Pralesem. Malowniczy wygląd obszaru dopełniają małe zbiorniki w dolinach. Novohradské Hory stają się obecnie popularnym miejscem dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Znajdziemy tu np. ścieżkę edukacyjną Terčine Údolí.

Park Przyrodniczy Česká Kanada jest krainą głębokich lasów z surowym klimatem, dziewiczą przyrodą, wysokimi wzgórzami, wielkimi stawami i romantycznym, cichym majestatem, który promieniuje z granitowych form niezwykłych kształtów. Ten słabo zaludniony obszar można podziwiać w czasie wycieczki turystycznej z okna kolejki wąskotorowej na trasie Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, lub podczas spaceru po jednym z wielu oznaczonych szlaków.

Třeboňské stawy powstały prawdopodobnie za panowania Karola IV. Większość z nich została wybudowana dopiero w XVI wieku. Unikalnym dziełem czeskiej hodowli ryb jest Rožmberski System Stawowy utworzony przede wszystkim przez kanały zasilające: Zlatá Stoka i Nová Řeka oraz stawy Rožmberk i Svět. Obok wartości przyrodniczych i krajobrazowych stawy mają również wielkie znaczenie dla hodowli ryb. Karpie były tu hodowane już od średniowiecza, a stopniowo dołączyły do nich i inne gatunki ryb z kraju i zagranicy. Połowy w południowoczeskich stawach w połączeniu z tradycyjnymi zwyczajami stają się jesienią atrakcyjnym widowiskiem. Oprócz gatunków ptaków typowych dla tego obszaru, gnieździ się tu również rzadki orzeł morski. Třeboňsko jest jednym z niewielu chronionych obszarów krajobrazu, znajdujących się na terenie równinnym przekształconym przez człowieka. Do najcenniejszych biotopów należą rozległe torfowiska przejściowe, zachowana została większość meandrujących rzek z regularnie zatapianymi niwami, resztki lasów łęgowych i ekstremalnie suche obszary wolnych piasków.

Torfowisko Červené Blato, którego zasadniczą część zajmuje Rezerwat Przyrody o tej samej nazwie jest jednym z najbardziej znanych i cennych torfowisk w okolicach Třebonia. Tereny z rozległymi stanowiskami sosny "blatki" (pinius unicata), dość rozpowszechnionym bagnem zwyczajnym i typową fauną stanowią najważniejszą cechę tutejszego krajobrazu. Grubość warstwy torfu dochodzi do 7 m.

Obszar Chronionego Krajobrazu Blanský Les znajduje się na północ do Czeskiego Krumlova. Jest to obszar bardzo dobrze zachowany pod względem przyrodniczym. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Kletě - 1083 m n.p.m. Ponad połowa obszaru jest pokryta lasami. Oprócz pięknych krajobrazów znajdziemy tutaj również zabytki. Ze względu na swoją piękną i nienaruszoną przyrodę jest także cennym zapleczem rekreacyjnym.

Chýnovská Jeskyně (Jaskinia Chynowska) jest kilkupoziomową jaskinią wapienną, obniżającą się do głębokości 41 m z kilkoma jeziorkami i łączną długością korytarzy 1200 m. Została odkryta podczas wydobycia kamienia w roku 1863 i udostępniona w 1888 r. Do dziś wchodzi się do niej pierwotnym wejściem.

Trudno sobie wyobrazić
miasto Strakonice bez dud i dudziarzy. Opowieść o Švandzie dudziarzu i wieloletnia tradycja dudziarska, która jest tu stale podtrzymywana tworzy atmosferę, w której odbywają się regularne spotkania dudziarzy, kapel dudziarskich i tancerzy z wielu krajów. Te zjazdy organizowane od 1967 r. to Międzynarodowy Festiwal Dudziarski Strakonice. Dzięki swemu rozmiarowi i wysokiej jakości należy do najznakomitszych festiwali folklorystycznych na świecie.

Hrad Strakonice został założony na początku XIII wieku przez ród szlachecki Bavorów i należy do naszych najstarszych grodów kamiennych. Z biegiem wieków był wielokrotnie przebudowywany. W pomieszczeniach zamku ma siedzibę Muzeum Středního Pootaví, którego zbiory zaznajamiają nas np. z historią gry na dudach. Z gotyckiej wieży zamkowej Rumpál rozpościera się piękny widok na miasto.

Holašovice to malownicza wieś, która znajduje się 15 km na zachód od Czeskich Budziejowic. Rozległe, regularne centrum wsi wygląda jak z bajki, zachowało się tu w całości jedno z najdoskonalszych skupisk architektury ludowej. Unikalny wygląd holašovskich gospodarstw z połowy XIX wieku jest przykładem tzw. wiejskiego baroku, który charakteryzują kolorowe elewacje ze szczytami o białej dekoracji stiukowej. Holašovice są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Miasto Czeskie Budziejowice było założone przez króla Przemysława Otakara II w roku 1265. Są tu brukowane uliczki i pozostałości miejskich obwarowań z wieżami strażniczymi. Tradycyjnym symbolem miasta jest barokowa fontanna Samsonová Kašna, ale nie można nie dostrzec również Černej Věžy (Czarnej Wieży) o wysokości 72 m. Najstarszą budowlą jest dominikański klasztor z kościołem Ofiarowania Marii Panny.

Miasto Tabor założyli husyci po roku 1420. Historyczne centrum miasta, dzięki unikalnej zabudowie oraz dużej ilości zachowanych zabytków zostało uznane za miejski kompleks zabytkowy. Do najważniejszych obiektów należą: gotycki ratusz, podziemia oraz doskonale utrzymana wieża dawnego grodu Kotnov. Atmosferę Tabora dopełnia, leżący w dolinie, najstarszy w Europie Środkowej zbiornik wodny - Jordan.

Jindřichův Hradec jest nierozłącznie związany z zamkiem, który wznosi się nad ujściem Hamerskiego Potoku do rzeki Nežarki. Pierwotnie gotycki zamek został w XVI wieku przebudowany na renesansowy z unikalną okrągłą zabudową. Po rozbudowach w stylu barokowym rozrósł się do powierzchni ponad 3 ha. Obecnie znajduje się tam ponad 10 000 przedmiotów zabytkowych i dzieł sztuki. Najznakomitszą budowlą jest kościół św. Jana Chrzciciela, dominantę stanowi również gotycka świątynia Wniebowstąpienia Marii Panny z wieżą widokową o wysokości 68 m. Muzeum Miejskie szczyci się największą na świecie szopką z mechanicznymi figurkami - tzw. Krýzovy Jesličky.

Pałac Hluboká nad Wełtawą jest obecnie uważany za najpiękniejszy w Czechach. Rozległy obiekt ma 11 wież i baszt, w 120-tu pokojach znajdują się kolekcje cennych obrazów i mebli.

W miejscu dzisiejszego Písku osada istniała już w czasach, gdy na Otawie płukano złotonośne piaski. Miasto zostało założone przez króla Przemysława Otakara II. Miasto ma szereg wspaniałych zabytków. Nadzwyczaj cenny jest wczesnogotycki most kamienny długości 111 m, który jest najstarszym mostem w Republice Czeskiej. Zbudowano go pod koniec XIII wieku, a ozdobiony jest pięknymi barokowymi rzeźbami.

Hrad Zvíkov nazywany "królem czeskich zamków" został wybudowany w stylu wczesnego gotyku na wysokim, stromym cyplu u ujścia rzeki Otavy do Wełtawy. Najstarszą częścią zamku jest Hlízová Wieża z pałacem południowym, rozbudowanym po roku 1250 o piętrowy pałac czteroskrzydłowy z nieregularnym dziedzińcem arkadowym, z krużgankiem o sklepieniu trzyramiennym. We wnętrzach niezwykle interesujące są Svatební oraz Kurfiřtská Síň z cennymi, gotyckimi freskami.

Pałac Červená Lhota jest bajkową, romantyczną budowlą stojącą na skalistej wysepce na środku stawu, który powstał dzięki zbudowaniu wysokiej grobli i zalaniu doliny wodą. Wyspę z groblą łączy kamienny, w dawnych czasach zwodzony, most prowadzący do wejścia pałacu. Jest urządzony jako rezydencja letnia i przybliża nam życie szlachty w czasach baroku, rokoka i klasycyzmu.

Miasto Třeboň jest starą siedzibą na Zlatej Stezce, a jego początki sięgają do XII wieku. Zachowały się jedyne w swoim rodzaju umocnienia z bramami i basztami, rozległy teren zamkowy z przyległym parkiem, szereg domów gotyckich i renesansowych i inne budowle uzupełniające wizerunek miasta. Jeden z najwspanialszych, renesansowych domów na rynku miasta nazywa się U Bílého Koníčka. Nieodłączną częścią Třebonia są słynne uzdrowiska z kuracjami "bagiennymi", specjalizujące się w leczeniu i rehabilitacji narządów ruchu. Miasto jest otoczone zwartym pasmem parków i łąk ze stawem Svět. Niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju obiektem tzw. dwugrodu są ruiny Choustníka, dawniej potężnej budowli na południe od Tabora.

Hrad Landštejn jest jednym z najstarszych, najbardziej rozległych i najlepiej zachowanych zamków w Czechach. Powstał jako romański gród strażniczy na jednym z wierzchołków Novobystřické Vrchoviny na granicy trzech obszarów historycznych: Czech, Moraw i Austrii. Od 1771 roku, po pożarze, zmienił się w niezamieszkaną ruinę.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego