Jaskinie udostępnione dla ruchu turystycznego w Czechach. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jaskinie udostępnione dla ruchu turystycznego w Czechach.

Atrakcje przyrodnicze > Jaskinie w Czechach

Dotychczas na terenie Republiki Czeskiej znanych jest około 3500 jaskiń. Wszystkie mają wyjątkowe znaczenie lub zasługują na szczególną uwagę ze względów geologiczno-geomorfologicznych. Wiele z nich stanowi także miejsce zachowania najcenniejszych dowodów powstawania i rozwoju fauny oraz powstania i rozwoju ludzkiej kultury. Wszystkie jaskinie w Czechach podlegają ochronie prawnej. Dla ruchu turystycznego zostało przygotowanych i udostępnionych 14 z nich. Opiekę nad udostępnionymi jaskiniami sprawuje Zarząd Jaskiń Republiki Czeskiej (cz. Správa jeskyní České republiky).

Zarząd Jaskiń Republiki Czeskiej - Květnové náměstí 3, 252 43 PRŮHONICE - Tel: +420 271 000 040

Kras Morawski jest największym i najważniejszym przyrodniczo obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Położony na północ od Brna, jest częścią Wyżyny Drahanskiej. Budują go wapienie dewońskie występujące na powierzchni 94 km2, w pasie o szerokości od 3 do 5 km i długości 25 km. Pod względem hydrologicznym dzieli się na trzy części:
   -
część północną - odwadnianą przez system Punkvy,
   -
część środkową - odwadnianą przez systemy potoków Krtinskiego i Jedowickigo,
   -
część południową - odwadnianą przez system Rzeczki.
Skala powierzchniowych i podziemnych zjawisk krasowych Morawskiego Krasu jest bardzo zróżnicowana. Od czasu, gdy w dawnych epokach geologicznych morze opuściło tą okolicę, głównym czynnikiem formującym krajobraz były wody płynące. Ich oddziaływanie na wapienne podłoże można dostrzec nie tylko na powierzchni (leje krasowe, zawały i pola z wywierzyskami i ponorami oraz kotliny i przepaście), ale również głęboko pod powierzchnią ziemi, tam, gdzie wody podziemne wciąż kształtują systemy jaskiniowe. Speleolodzy, penetrując i odkrywając jaskinie pokonali już dziesiątki kilometrów korytarzy i sal. Mimo to do odkrycia pozostało jeszcze wiele tajemnic skrytych pod powierzchnią ziemi w Krasie Morawskim. Zewidencjonowano tu ponad 1100 jaskiń, włącznie z dwoma największymi podziemnymi systemami krasowymi w Republice Czeskiej. Pięć odkrytych w północnej części Morawskiego Krasu jaskiń udostępniono dla zwiedzających i od dawna pełnią rolę atrakcji turystycznych. Są to: Jaskinie Sloupsko-Šošůvskie, Punkevne, Kateřinska, Vypustek oraz Balcarka. Jaskinie Punkevne, odkryte przez prof. dr Absalona zyskały sobie największą sławę, dzięki połączeniu z dnem przepaści krasowej Macocha oraz dzięki przepływającej przez nie podziemnej rzece Punkvie. Nie umniejsza to jednak znaczenia pozostałych jaskiń. Być może nie wszystkim wydają się one tak atrakcyjne, jednak z przyrodniczego punktu widzenia ich wartość jest ogromna.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie turystów, zarówno samymi jaskiniami jak i całym obszarem krasowym,  wprowadzono w życie ustawę, której celem była ochrona całości tego kompleksu krajobrazowego. Na jej mocy, w 1956 roku, cały teren został objęty ochroną jako Obszar Chronionego Krajobrazu (Chráněná krajinná oblast – ChKO). W ten sposób jaskinie uznane zostały za część bogactwa kulturowego i przyrodniczego całego państwa, bogactwa, które należy chronić zarówno dla współczesnych, jak i dla potomności.

 

Jaskinie udostępnione do zwiedzania:

 

- Koněpruské jeskyně,
- Bozkovské dolomitové jeskyně,
- Chýnovská jeskyně,
- Zbrašovské aragonitové jeskyně,
- Javoříčské jeskyně,

- Mladečské jeskyně,
- Jeskyně Na Pomezí,

- Jeskyně Na Špičáku,
- Punkevní jeskyně,
- Jeskyně Balcarka,

- Kateřinská jeskyně,
- Sloupsko-šošůvské jeskyně,
- Jeskyně Na Turoldu,
- Jeskyně Výpustek
.

 
 
 
 

Do tej pory zwiedziliśmy:

 

Koněpruské jeskyně.

 
 
 
 

Reszta jaskiń w planach :)

 
 
Search
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego