Obszar turystyczny Czechy Środkowe-Południowy Wschód oraz Połabie - Střední Čechy-jihovýchod a Polabí - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Czechy Środkowe-Południowy Wschód oraz Połabie - Střední Čechy-jihovýchod a Polabí

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Okolice Pragi

Obszar turystyczny Czechy Środkowe-Południowy Wschód oraz Połabie.
(cz. Střední Čechy-jihovýchod a Polabí).

Obszar turystyczny Czechy Środkowe-Południowy Wschód oraz Połabie jest częścią województwa środkowoczeskiego jak również regionu turystycznego Okolice Pragi (Okolí Prahy). Zajmuje terytorium byłego powiatu Beneszów oraz część powiatu Praga-wschód i Praga-zachód oraz Przybram.

Główne atrakcje turystyczne obszaru.

Miasto Kutna Hora wraz centrum historycznym, wpisane jest na Listę Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Stanowi unikalny kompleks architektury średniowiecznej i barokowej, z ponad trzema setkami obiektów. Do wielkiego rozkwitu miasta doszło za panowania Wacława II, kiedy były tu bite monety ze srebra wydobywanego w okolicznych kopalniach. Tutejszy Valašski Dvůr stał się centralną mennicą królewską, a Wacław IV zamienił ją później w reprezentacyjną siedzibę władcy. Dziś odwiedzający mogą tu obejrzeć ekspozycję monet i królewską salę audiencyjną. Najchętniej odwiedzanym zabytkiem jest świątynia św. Barbary - patronki górników. Chodzi tu o unikalną budowlę szczytowej i późnej architektury gotyckiej. We wnętrzach przyciąga wzrok chór z rokokową balustradą, słupowa ambona z roku 1655, rokokowe organy albo gotyckie malowidła. Później przerobiony w stylu barokowym. Równie słynna na całym świecie jest kaplica w Sedlcu, zdobiona rzeźbami z ludzkich kości.

Klasztor Sázava został założony na początku XI wieku jako opactwo benedyktyńskie z liturgią starosłowiańską. Na początku XIV wieku doszło do przebudowy obiektu, a z tego okresu pochodzą pozostałości kościoła gotyckiego, krypta i sala kapitulna z malowidłami naściennymi. Przebudowany w stylu barokowym klasztor został później skasowany przez Józefa II w 1785 roku.

Pałac Kačina jest najbardziej rozległym obiektem klasycystycznym w Czechach. Został zbudowany przez J.R.Chotka w pierwszej połowie XIX wieku w środku parku przyrodniczo-krajobrazowego założonego w 1789 r.

Pałac Konopiště był początkowo zamkiem gotyckim, który został przebudowany najpierw w stylu renesansowym, a następnie w stylu barokowym. W roku 1887 kupił go następca tronu arcyksiążę Franciszek d'Este i kazał przebudować w stylu romantycznym. Był namiętnym myśliwym, dlatego pomiędzy sławnymi zbiorami w pałacu znajdziemy również ponad 300 000 trofeów łowieckich. Urozmaiceniem dla zwiedzających są niedźwiedzie przebywające w pałacowej fosie.

Zamek Český Šternberk był wybudowany przed rokiem 1241 i od samego początku aż do dnia dzisiejszego jest związany z staroczeskim szlacheckim rodem Šternberków, który ma w herbie złotą sześcioramienną gwiazdę. Ciekawostką jest tu zbiór 500 miedziorytów z czasów wojny trzydziestoletniej.

Góra Velký Blaník i jej okolica wraz z zachowaną przyrodą stały się w 1981 r. chronionym obszarem przyrodniczym. Podstawową cechą tego terenu jest mozaika obszarów leśnych, łąk, pól i małych stawów z wiejską zabudową miejscowości i z licznymi zabytkami historii. Do tej pory zachowało się tu środowisko wolne od zanieczyszczeń. Obszar ma dziś koloryt typowej krainy czeskiej pogranicza środkowych Czech i Wyżyny Czesko Morawskiej. Z Blaníkiem jest związana legenda o blanickich rycerzach, śpiących we wnętrzu góry, skąd razem z księciem Wacławem wyjadą na pomoc, kiedy z ziemiami czeskimi będzie źle. Legenda jest częścią czeskiej świadomości narodowej.

Zbiorniki wodne na Wełtawie należą do najpopularniejszych obszarów rekreacyjnych. Zapora Slapská Přehrada i sztuczne jezioro zbudowane na początku lat pięćdziesiątych XX wieku oraz zapora Orlík z lat sześćdziesiątych z tamą o długości 515 m, należą do największych atrakcji dla miłośników sportów wodnych.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego