Kraj Vysoczyna - Kraj Vysočina. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Vysoczyna - Kraj Vysočina.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Vysoczyna (cz. Kraj Vysočina).
  - stolica: Igława (cz. Jihlava),
  - powiaty: Havlíčkův Brod, Igława, Pelhřimov, Třebíč, Zdziar nad Sazawą.


Powierzchnia -
6 795 km²
.

Terytorium województwa Vysočina tworzy pięć powiatów: Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebič, Żdiar nad Sazawą. Centrum administracyjnym województwa jest Jihlava (Igława). Struktura osadnictwa jest tu rozdrobniona. Najwięcej jest gmin z liczbą mieszkańców niższą niż 500 i mieszka tam około jednej piątej ludności województwa - jest to najwięcej w Republice Czeskiej.
Obszar województwa leży w centralnej części R
epubliki Czeskiej. Większość jego terytorium zajmuje Wyżyna Czesko-Morawska. Przez środek przechodzi europejski dział wód i wypływa stąd wiele rzek: Sazava, Swratka, Igława.

Na niektórych z nich zbudowane są zbiorniki wodne, które są źródłem wody pitnej (Švihov na Żeliwce dla Pragi, Vír na Swratce dla Brna), zapora wodna Dalešice na rzece Jihlavie zapewnia pracę elektrowni jądrowej Dukovany.
Baza surowcowa jest tu uboga. Największe znaczenie ma wydobycie kamienia budowlanego i dekoracyjnego oraz iłu.
Dość wysoka przeciętna wysokość terenu n.p.m., chłodny, wilgotny klimat i niezbyt urodzajne gleby bielicowe mają wpływ na rodzaj produkcji rolniczej. Przeważa uprawa ziemniaków i mniej wymagających kultur: roślin olejowych i pastewnych. Produkcja przemysłowa ma bogatą strukturę. Dominuje przemysł metalowy i maszynowy, jak również tekstylny - obróbka lnu, oraz gałęzie związane z miejscową bazą surowcową - kamieniarstwo i produkcja art. spożywczych - rolnictwo. Ważnym centrum energetycznym jest elektrownia atomowa Dukovany (na płd-wych. od Trzebicza) produkująca 1/5 energii elektrycznej Republiki Czeskiej.
Typowym rysem obszaru jest jego stosunkowo słaba wewnętrzna sieć komunikacyjna. Wszystkie terytoria graniczne mają ścisłe powiązania z sąsiednimi centrami wojewódzkimi. Elektryfikacja trasy kolejowej przez Żdiar nad Sazawą i budowa autostrady D1 przyczyniły się do wsparcia tych związków i do szybszego powiązania terytorium z Pragą i Brnem jako znaczącymi ośrodkami gospodarczymi.
Na obszarze województwa znajdują się dwa (CHKO) Železné Góry i CHKO Góry Żdiarskie.
Terytorium jest dotąd dość słabo wykorzystane dla potrzeb ruchu turystycznego, chociaż walory krajobrazu i środowiska stwarzają do tego doskonałe warunki. Do najsłynniejszych zabytków historyczno-kulturalnych należy Telč wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.


Z punktu widzenia ruchu turystycznego całe terytorium województwa Vysočina należy do regionu turystycznego: Vysočina (Wysoczyna).

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego