Kraj Południowomorawski - Jihomoravský kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Południowomorawski - Jihomoravský kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Południowomorawski (cz. Jihomoravský kraj).
  - stolica: Brno (cz. Brno),
  - powiaty: Blansko, Brno-miasto, powiat Brno, Brzecław, Hodonín, Vyškov, Znojmo.


Powierzchnia -
7 196,5 km²
.

Centrum administracyjnym województwa południowomorawskiego jest Brno - drugie, co do wielkości miasto Republiki Czeskiej. Mieszka tu jedna trzecia ludności województwa. W skład województwa wchodzi siedem powiatów: Blansko, Brno-miasto, Brno-okolice, Brzecław, Hodonin, Vyškov i Znojmo.

Województwo południowomorawskie rozciąga się na granicy Českiej Vysočiny i Karpatskiej Soustavy. Jego teren obniża się stopniowo w kierunku na wschód i południe od skraju Wyżyny Czesko-Morawskiej do Obniżenia Dyjsko-Swrateckiego i Obniżenia Dolnomorawskiego, które należą do najurodzajniejszych obszarów kraju. Główną oś wodną i gospodarczą tworzy rzeka Morawa z prawym dopływem Dyją i jej dopływami Igławą i Swratką.
Urodzajne czarnoziem
y i sprzyjający klimat na obu obniżeniach stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju intensywnego rolnictwa. Niewystarczającą ilość opadów w niektórych rejonach rekompensuje się sztucznym nawadnianiem. Oprócz uprawy pszenicy, buraka cukrowego i jęczmienia słodowniczego obszar wyróżnia się produkcją owoców ciepłolubnych, warzyw i winorośli. Jest tu szereg cukrowni, fabryk przetworów i znane fabryki win: Mikulov i Znojmo.
CHKO i Park Narodowy Podyji jest usytuowany między Znojmem a Vranovem nad Dyją
, obok granicy państwowej z Austrią. Jest on obszarowo najmniejszym parkiem narodowym w Republice Czeskiej. 1 stycznia 2000 r. został ustanowiony Park Narodowy Thayatal również na prawym brzegu rzeki Dyji, dzięki czemu powstał unikalny obszar bilateralny o znaczeniu europejskim. Do słynnych chronionych obszarów krajobrazowych należy także krasowy obszar wapieni dewońskich na północ od Brna: CHKO Kras Morawski. Obszar Chronionego Krajobrazu Pálava był ustanowiony w roku 1976. Znajduje się w najbardziej na południe położonej części Moraw, pomiędzy Dyją a granicą czesko-austriacką. Wyjątkowość przyrodnicza i kulturalna całego terytorium spowodowała złożenie wniosku o włączenie go do światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. Stało się to z inicjatywy Czechosłowackiego Komitetu Programu Człowiek i Biosfera w roku 1986. Kolejny z obszarów CHKO Białe Karpaty był w roku 1996 również włączony do sieci rezerwatów biosfery UNESCO.


Z punktu widzenia ruchu turystycznego całe terytorium województwa południowomorawskiego należy do regionu turystycznego: Jižní Morava (Morawy Południowe).
Miasta i gminy powiatów Znojmo, Brzecław i Hodonin są stowarzyszone w Euroregionu Pomoraví, które włączają się do transgranicznej współpracy z przyległymi rejonami Austrii i Słowacji.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego