Kraj Pilzneński - Plzeňský kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Pilzneński - Plzeňský kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Pilzneński (cz. Plzeňský kraj).
  - stolica: Pilzno (cz. Plzeň),
  - powiaty: Domažlice, Klatovy, Pilzno-Południe, powiat grodzki Pilzno-miasto, Pilzno-Północ, Rokycany, Tachov.


Powierzchnia -
7 561 km²
.

Województwo pilzneńskie jest po województwie środkowoczeskim i południowoczeskim, trzecim co do wielkości w kraju pod względem powierzchni. Tworzy go siedem powiatów: Domażlice, Klatowy, Pilzno-miasto, Pilzno-południe, Pilzno-północ, Rokycany i Tachov. Centrum administracyjnym województwa jest Pilzno. Struktura osadnicza województwa jest bardzo nierównomierna. W porównaniu z przeciętną krajową przeważają tu małe miejscowości. W województwie jest niewiele miast średniej wielkości, większość rozwijających się siedlisk leży w pasie wzdłuż autostrady łączącej Pragę z Niemcami.

Województwo pilzneńske tworzy zachodnią część Republiki Czeskiej i ma dogodne położenie względem gospodarczo rozwiniętych państw zachodnioeuropejskich. Jego centrum wypełnia Plzeňská kotlina, w której wachlarzowo zbiegają się południowoczeskie rzeki: Úslava, Uhlawa, Radbuza, łączące się koło Pilzna do rzeki Mży (dopływu Berounki). Najwyżej położonymi miejscami są pograniczne pasma Szumawy i Lasu Czeskiego, które mają również bardziej surowy klimat z niższymi temperaturami i większą ilością opadów.
Niski wskaźnik zaludnienia jest spowodowany przede wszystkim bliskim sąsiedztwem granicy. Na rozwój ekonomiczny, ale i osadnictwo wpłynęła również sytuacja polityczna po drugiej wojnie światowej. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło ożywienie gospodarcze tego terytorium. Poprzez województwo przebiegają ważne międzynarodowe trasy samochodowe i kolejowe.
Podstawowymi surowcami są przede wszystkim:
złoża kaolinu, gliny i surowców ceramicznych na północ od Pilzna, oraz wapieni i surowców budowlanych w części południowej. W gospodarce przeważa przemysł, skoncentrowany przede wszystkim w Pilźnie i jego okolicach. Decydującą gałęzią jest przemysł maszynowy, istotną rolę pełni przemysł ceramiczny i spożywczy.
Przygraniczne pasma Szumawy i Lasu Czeskiego to popularny obszar turystyczny i rekreacyjny. Ważnym centrum dla południowej części województwa jest miasto Klatowy ("brama Szumawy") - ośrodek zachodniego podgórza Szum
awy. Dla terenów Ziemi Chodzkiej głównym ośrodkiem są Domażlice. W województwie znajduje się szereg zabytków historii ze statutem najwyższej ochrony. Poza tym są tu Konstantinovy Lázně, które należą do znanych kurortów Republiki Czeskiej.
Z punktu widzenia ruchu turystycznego terytorium województwa pilzneńskiego dzieli się na trzy turystyczne obszary marketingowe: Plzeňsko, Šumava i Západočeské lázně (Pilzno i okolice, Szumawa i Uzdrowiska Zachodnioczeskie).


Na terytorium województwa pilzneńskiego znajduje się słynny, chroniony obszar krajobrazowy Szumawa, która jest włączony do światowej sieci rezerwa
tów biosfery w ramach programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO. W 2005 roku utworzono Park Krajobrazowy CHKO Český les, który obejmuje najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym tereny pogranicznego pasma górskiego o nazwie Czeski Las.
Miasta i gminy powiatów Klatowy i Domażlice są od roku 1993 stowarzyszone w Euroregionie Szumawa,
natomiast z powiatu Tachów - stowarzyszone w Euroregionie Egrensis.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego