Region turystyczny Morawy Północne i Śląsk - Severní Morava a Slezsko - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Region turystyczny Morawy Północne i Śląsk - Severní Morava a Slezsko

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Północne i Śląsk

Region turystyczny Morawy Północne i Śląsk.
(cz. Severní Morava a Slezsko).

Region Morawy Północne i Śląsk (cz. Severní Morava a Slezsko) obejmuje przede wszystkim terytorium województwa morawsko-śląskiego oraz część województw: ołomunieckiego i zlińskiego. Region ten jest dalej podzielony na 6 obszarów turystycznych:


- Beskidy-Wołoszczyzna (cz. Beskydy-Valašsko),


- Ostrawa i okolice (cz. Ostravsko),


- Dorzecze Odry (cz. Poodří),


- Śląsk Opawski (cz. Opavské Slezsko),


- Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko),


- Jesioniki z Pogórzem (cz. Jeseníky
z pohori).

Morawy Północne i Śląsk to malowniczy obszar, poprzecinany licznymi grzbietami górskimi i pofałdowanymi górami. Dominują tu wielkie połacie urodzajnych równin z pięknymi widokami na otwarte przestrzenie Niziny Śląskiej po polskiej stronie granicy. Na południu kraina stopniowo przechodzi w urodzajne Pomoraví i Bramę Morawską, na wschodzie tworzy wyjątkowy obszar zwany Wołoszczyzną, na zachodzie natomiast dominuje masyw Jesioników i Rychlebskich Hor. Na obszarze tym znajduje się gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych oraz rowerowych. Stolicą regionu jest miasto Ostrawa. Do najchętniej odwiedzanych zabytków zaliczyć można: pałac w Hradcu nad Moravici, zamek Hukvaldy, Valašskie Muzeum w Rožnowie pod Radhoštěm (Skansen Wołoski), centrum pielgrzymkowe Maria Pomocna nad Zlatymi Horami. Obszary z najrzadszym osadnictwem kontrastują z Ostrawą i jej okolicą, jako najgęściej zaludnionym, po Pradze, regionem w Republice Czeskiej. Można tu zauważyć duże kontrasty pomiędzy chronionymi obszarami przyrodniczymi a równocześnie najwyższą koncentracją przemysłu w regionie. Miasta regionu starają się odrestaurowywać i podkreślać swoją wyjątkowość i tradycję historyczną, dlatego możemy podziwiać piękno wielu historycznych centrów miast, jak na przykład: Nový Jičin, Bruntal, Frydek-Mistek, Karwina czy Opava. Najczęściej odwiedzaną częścią regionu są bez wątpienia Jesioniki i Beskidy.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego