Kraj Pardubicki - Pardubický kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Pardubicki - Pardubický kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Pardubicki (cz. Pardubický kraj).
  - stolica: Pardubice (cz. Pardubice),
  - powiaty: Chrudim, Pardubice, Svitavy, Uście nad Orlicą.


Powierzchnia -
4 519 km²
.

Centrum administracyjnym są województwa pardubickiego jest miasto Pardubice. W skład województwa wchodzą cztery powiaty: Chrudim, Pardubice, Svitavy oraz Ústí nad Orlicí. W strukturze osadniczej występuje przewaga małych i średnich miast i gmin.

Obszarem o największym znaczeniu gospodarczym jest pas wzdłuż Łaby - Nizina Połabska. Dalsze części województwa sięgają do Železných Gór i skraju Wyżyny Czesko-Morawskiej, a na północnym wschodzie do Gór Orlickich i Králickiego Sněžníka. Klimat i jakość gleby zależy od położenia nad poziomem morza.
Baza surowcowa jest dość uboga. Tworzą ją przede wszystkim wapienie w okolicach Železných Hor, wysokiej jakości kamień budowlany (Skutečsko) i piasek oraz żwir.
Województwo można oznaczyć jako przemysłowo-rolnicze. Ważną pozycję ma przemysł chemiczny łącznie z rafineriami, tekstylny, odzieżowy, garbarski i produkcja przyrządów optycznych. Rolnictwo zatrudnia ponadprzeciętną ilość pracowników. Jest skoncentrowane przede wszystkim na urodzajnej Nizinie Połabskiej.
Największym miastem z rozwiniętym przemysłem są Pardubice, których centrum stanowi strefę zabytkową. Inne miasta są mniejsze: Chrudim w części zachodniej, Ústí nad Orlicą w części wschodniej, Czeska Trzebowa - ważne skrzyżowanie kolejowe i Switawa. Jakość środowiska przyrodniczego na terenie województwa jest zróżnicowana. Najmniej poszkodowane terytoria leżą w terenie podgórza i wyżyny, najbardziej zdegradowane - na terenach z dużą koncentracją zaludnienia i przemysłu.
Obszarami rekreacyjnymi są Sešská Přehrada, podgórze Gór Orlickich, CHKO Železné Góry, CHKO Żdiarsko. Centrum kulturalnym jest Litomyszl z miejskim kompleksem zabytkowym (kompleks zamkowy jest wpisany na Listę UNESCO). Sanatoria uzdrowiskowe wspomagające leczenie chorób narządów ruchu znajdują się bezpośrednio w centrum miasteczka Lázně Bohdaneč. Z punktu widzenia ruchu turystycznego cały obszar województwa pardubickiego należy do turystycznego regionu marketingowego Východní Čechy (Czechy Wschodnie).


Powiat Ústí nad Orlicą włączył się do trasngranicznej współpracy w ramach Euroregionu Glacensis. Przy pomocy środków UE planuje się zbudowanie dalszego ciągu autostrady do czesko-polskiej granicy oraz niektórych ważnych obwodnic miast.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego