Obszar turystyczny Dorzecze Odry - Poodří - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Dorzecze Odry - Poodří

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Północne i Śląsk

Obszar turystyczny Dorzecze Odry.
(cz. Poodří).

Obszar turystyczny Dorzecze Odry (Poodří) jest częścią regionu turystycznego Morawy Północne i Śląsk (Severní Morava a Slezsko) i należy do województwa morawskośląskiego.


Osią obszaru jest rzeka Odra, która tworzy tu unikalne krajobrazy. Charakterystyczną i bardzo wyraźną cechą krajobrazu okolic Odry są aluwialne łąki i stawy. Fragmenty te powstawały na miejscu rozległych lasów w czasie średniowiecznej kolonizacji na przestrzeni XIII i XIV wieku, gdy wzdłuż biegu rzeki były zakładane osady. Jej rozmiar zmieniał się w przeciągu stuleci, czego świadectwem są groble stawów, opuszczone kanały czy pozostałości zabudowań gospodarczych. Łąki i pastwiska były pierwszymi sztucznymi kulturami zastępującymi kompleksy leśne. Po obu brzegach Odry zachowały się pasy regularnie zatapianych łąk, których powierzchnia to ponad 2300 ha. Dla osób aktywnych przygotowano tu korty tenisowe: w Kunínie, Odrách oraz Slatine. Dla turystów pieszych wytyczono kilka ścieżek edukacyjnych, natomiast dla cyklistów znakowane szlaki rowerowe: Skotnice-Petřvaldík, Odry-Heřmanice-Vlkovice oraz Moravska Brana (Brama Morawska).

Główne atrakcje turystyczne obszaru.


Obszar Chronionego Krajobrazu Pododři został ustanowiony w 1991 r., w celu ochrony ekosystemów bagiennych niw i znajduje się na terytorium byłych powiatów Frýdek-Místek, Nový Jičín i miasta Ostrawy. Obszar stanowi charakterystyczną, harmonijnie ukształtowaną krainą o charakterze parkowym z mnóstwem zieleni. Obejmuje meandrujący bieg rzeki Odry wraz z systemami głębi stałych i czasowych, lasami łęgowymi, moczarami o znaczeniu międzynarodowym, kilkoma systemami stawów i największym systemem łąk aluwialnych w Republice Czeskiej. W rejonie tym występuje ptasie terytorium lęgowe o znaczeniu europejskim.

Nad miastem
Fulnek rozciąga się rozległy kompleks pałacowy zbudowany w drugiej połowie XVI wieku w miejscu gotyckiego zamku. Tzw. "Dolny Zamek" powstał na początku XVIII wieku, a w wieku XIX i na początku XX wieku należał do belgijskiej rodziny królewskiej. W 1912 roku został zmodernizowany. Na rynku miejskim, pod Górą Zamkową stoi piętrowy budynek byłego zboru protestanckiego z ekspozycją mającą na celu podkreślenie światowego znaczenia J.A. Komenskiego, symbolicznie przedstawiającą jego drogę życiową od narodzenia aż do jego przybycia do Fulneka. Szczególną uwaga jest skierowana na jego pobyt w latach 1618-21.

Pałac w Studénce składa się z piętrowej, prostokątnej budowli z dekoracyjnym frontem i balkonem oraz z trzypiętrowej wieży zbudowanej na planie kwadratu. We wnętrzach znajduje się ekspozycja Muzeum Wagonów, gdzie przedstawiono początki transportu kolejowego oraz historię produkcji wagonów w Studénce. W lecie zwiedzający mogą się także przejechać historycznym pociągiem.

Pałac Kunín należy do najcenniejszych barokowych pałaców na Morawach. Został zbudowany w latach 1726-1734 przez architekta Hildebrandta. Dokoła otacza go park angielski.

Pałac Bartošovice w 1670 r. w znaczny sposób zmienił swój wygląd, kiedy został przebudowany na czteroskrzydłową, dwupiętrową budowlę. W budynku znajduje się obecnie siedziba Regionu Dorzecze Odry. Świadczone są tu również usługi hotelarskie, nocleg może tu znaleźć aż 54 gości. Są tu również pomieszczenia reprezentacyjne do organizowania przyjęć, seminariów i szkoleń.

W
Bartošovicach
znajduje się interesujący młyn wodny. Budynek wraz z kompleksem zabudowań wodno-gospodarczych jest zabytkiem kultury i techniki z końca XV wieku.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego