Region turystyczny Vysoczyna - Vysočina - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Region turystyczny Vysoczyna - Vysočina

Informacje ogólne > Regiony turystyczne

Region turystyczny Vysoczyna.
(cz. Vysočina).

Region turystyczny Vysočina jest tożsamy z obszarem województwa Vysočina. Cały obszar znajduje się w podsystemie geomorfologicznym Wyżyny Czesko-Morawskiej, a jego teren jest, w porównaniu z resztą regionów Republiki Czeskiej jednym z najbardziej homogenicznych pod względem krajobrazowym.


Wyżyna Czesko-Morawska rozciąga się na obszarze, który łączy Czechy z Morawami i sięga od stawów południowoczeskich aż do skraju Hany. Region jest jednym z najlepiej zachowanych pod względem ekologicznym obszarów, dlatego też nazywany bywa Zielonym Sercem Republiki Czeskiej. Jest to kraj surowy, piękny, pełen przemian i romantyki. Niepowtarzalna atmosfera przyciągała tu wielu artystów, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów i pisarzy.

Do najpopularniejszych zabytków należą: renesansowy Telč - cel pielgrzymek, kościół św. Jana Nepomucena na Zelenéj Hore w pobliżu Žďaru nad Sazawą oraz Třebič. Są to miejsca wpisane na Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
Obszar Chronionego Krajobrazu Žďárské Vrchy: Nové Město na Moravě, Nedvědice, Fryšava, Tři Studně, Rokytno oraz Sněžné jest rejonem sportów narciarskich o znaczeniu ogólnokrajowym i posiada tradycję organizacji zawodów międzynarodowych. Znajdziemy tu wiele dogodnych terenów do uprawiania narciarstwa biegowego oraz 25 stoków do zjazdów wraz z wyciągami narciarskimi.
Krajobraz uzupełniają liczne stawy. Największy z nich to Velké Dářko. Zbudowano tu także wiele sztucznych zbiorników wodnych np. Dalešická Přehrada na Igławie, które są miejscem kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Popularne są również zbiorniki: Sedlice na Želivce, Pilská Nádrž koło Žďaru nad Sazawą oraz Trnava. Region przecinają setki kilometrów tras turystycznych, przebiega tu również wiele długich szlaków rowerowych. Na skałach Dráteničky, Malinská i Lisovská Skála oraz Čtyři Palice można uprawiać sporty wspinaczkowe.

Główne atrakcje turystyczne regionu.


Českomoravská Vysočina (Wyżyna Czesko-Morawska) jest najbardziej rozległym obszarem w Republice Czeskiej, najwyższe szczyty osiągają 800 m n.p.m. W północnej części znajduje się Chroniony Park Przyrodniczy Žďárské Vrchy. Obszar ten jest bardzo ceniony za swoje niepowtarzalne i najzdrowsze środowisko naturalne. Jest to malownicza, pofałdowana, pagórkowata kraina z romantycznymi skałami, szerokimi dolinami rzek i potoków. Vysočina jest czarująca nie tylko latem, ale również zimą. Romantyczny wygląd krainy dopełniają rzeki - Jihlava z Dalešickim zbiornikem, Svratka z Zaporą Vírska, Oslava i górne odcinki Želivky i Sázavy. Niepowtarzalna atmosfera krainy zainteresowała wielu artystów.

Chroniona kraina
Žďárské vrchy (Wzgórza Zdziarskie) charakteryzuje się bogatą mozaiką łąk, pastwisk, lasów i stawów. Pod wzglądem klimatycznym można zaliczyć Žďárské vrchy do regionów o większym nasileniu wiatru, chłodniejszych i wilgotniejszych. Typowe dla tej krainy są utwory gnejsowe. Najważniejszymi rezerwatami przyrody są: Radostínské rašeliniště (torfowisko) z rzadkimi gatunkami roślin, Žákova hora z pozostałościami pralasu jodło-bukowego, Ranská bahna (bagniska) z bardzo wyjątkowym systemem źródlanych i przystrumieniowych stanowisk jesionu i olchy. W okolicy stawu Velké Dářko znajduje się wyjątkowe torfowisko z chronionymi gatunkami roślin. Čtyří palice - to skalista, gnejsowa formacja z roślinnością pierwotną, w Rezerwacie Štíří důl występuje szereg gatunków chronionych zwierząt, na torfowych łąkach w pobliżu stawu o nazwie Řeka występują chronione gatunki roślin i owadów. Ranská jezirka, powstałe poprzez zatopienie jam po wydobyciu żelaznej rudy są porośnięte wyjątkowo cenną roślinnością. Rezerwat Ransko tworzą wilgotne i bagniste lasy.

Serpentynowa Mohelenská step stanowi jeden z najbardziej znanych rezerwatów przyrody. Jest interesująca głównie dzięki swojemu geologicznemu podłożu, które zbudowane jest z minerału serpentyn. Dzięki temu powstały sprzyjające warunki dla rzadko występujących gatunków drobnych paproci i karzełkowatych form drzewiastych.

Dolina rzeki Doubravy przedstawia typowe przełomy rzeczne występujące w górach. Tworzą ją wysokie, ukośne, skaliste zbocza, sięgające miejscami ponad 60 m nad korytem rzeki. Turyści są zachwyceni 20 metrową skalistą wieżą Čertův stolek, w której dolnej części znajdują się jaskinie szczelinowe.

Dolina rzek Oslavy i Chvojnice swoim wyglądem przypomina kaniony. Porośnięta jest  roślinnością ciepłolubną. Jest to jedno z ostatnich miejsc w Republice Czeskiej, gdzie można spotkać naturalnie meandrujące rzeki. Obydwie rzeki łączą się w okolicach ruiny Kraví hora. Z innych zabytków nad rzekami możemy zobaczyć ruinę Sedlecký hrad, hrad Lemberk oraz klasycystyczny zameczek myśliwski Vlčí hora z początku XIX wieku.

Miasto Jihlava jest stolicą regionu. Jihlava dzięki wydobyciu srebra należała w średniowieczu do najbogatszych miast w Czechach. Była chroniona potężnym murem obronnym, który zachował się do dziś. Miasto szczyci się jednym z największych rynków w Europie Środkowej. Na rynku znajduje się kompleks zabytkowych kamienic i budowli - klasztory dominikanów i minoratów z kościołami oraz kościół parafialny św. Jakuba Většího. Pod rynkiem znajduje się labirynt podziemnych korytarzy, które powstały z połączenia średniowiecznych piwnic. Górniczą przeszłość miasta corocznie przypomina Havířský průvod (Przemarsz Górniczy).

Gotycki Zamek Pernštejn należy do najlepiej zachowanych grodów w Europie. Znajduje się tu bardzo pomysłowy system obronny, który w czasie wojny trzydziestoletniej uchronił go przed zdobyciem. Zamek przechodził wiele przebudów aż do XVI wieku. Wewnętrzne pomieszczenia są połączone korytarzami oraz krętymi i skośnymi schodami, pomieszczenia są wyposażone ówczesnymi meblami w stylu późnego gotyku i renesansu.

Miasto Havlíčkův Brod to jedno z najpiękniejszych miast na Sázavě, leży na średniowiecznym szlaku handlowym tzw. Haberské. Dogodne położenie miasta było gwarancją rozwoju gospodarczego. Centralną, historyczną część tworzy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Kościół Nanebevzetí Panny Marie był przebudowany w stylu barokowym i może szczycić się bardzo cennym, wyjątkowym dzwonem z początku XIV wieku, który jest jednym z najstarszych dzwonów w Republice Czeskiej.

Miasto Pelhřimov założone zostało w średniowieczu. Po wielkim pożarze w XVIII wieku było odbudowane w duchu baroku. W stylu barokowym był przebudowany również pałac. O średniowiecznej historii miasta świadczą dwie wieże, z innych zabytków znajdziemy: kościół parafialny św. Bartoloměja z bardzo bogatym wnętrzem oraz renesansowy kościół św. Víta. Znajduje się tu również interesujące Muzeum Rekordów i Kuriozów w Pelhřimove.

Miasto Třebíč powstało w XIII wieku w pobliżu benedyktyńskiego klasztoru. Klasztor w XVI wieku został  przebudowany na renesansowy pałac, później przebudowany w stylu baroku. Z pierwotnego klasztoru zachowała się romańsko-gotycka bazylika św. Prokopa, która została wzniesiona około połowy XVI wieku. Jej unikalność, na tle innych ówczesnych budowli sakralnych Europy Środkowej wynika z naturalnego, niewymuszonego połączenia stylu romańskiego i gotyku. Zabytek ten wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Duży wpływ na życie miasta społeczności żydowskiej przypominają zachowane budynki żydowskiej dzielnicy. Na rynku zachowało się wiele cennych budynków.

Pałac w Jaroměřicích nad Rokytnou został wybudowany w duchu baroku i jest otoczony rozległym parkiem w stylu francusko-angielskim. Właściciele pałacu założyli tutaj w pierwszej połowie XVIII wieku centrum życia muzycznego. Tradycja ta przetrwała do dzisiejszego dnia. Każdego roku, w czerwcu, organizowany jest tutaj Mezinárodní festival Petra Dvorského (Międzynarodowy festiwal Petra Dworskiego).

Pałac Náměšť nad Oslavou to przepiękny, renesansowy pałac. Zbudowany został na miejscu gotyckiego zamku, z którego zachowała się tylko jedna wieża. Pomieszczenia wyposażone są w stylu renesansowym. Niezwykle interesujące są kolekcje gobelinów z okresu XVI-XIX wieku. W okolicy pałacu znajduje się stanowisko ponad 700 starych drzew.

Zamek Lipnice nad Sázavou powstał w XIV wieku jako twierdza obronna służąca do obrony szlaku handlowego z miasta Havlíčkov Brod aż do Humpolca. Po pożarze w 1869 roku zamek został opuszczony. Zobaczyć tu możemy kolekcję broni, ekspozycję gotyckich kafli, kaplicę i obszerne piwnice. Pozostałości wieży zachęcają do obejrzenia pięknych widoków okolicy. Pod zamkiem znajduje się domek J.Haška, gdzie pisarz spędził ostatnie lata swojego życia.

Kościół św. Jana Nepomuckého na Zelené hoře w mieście Žďár nad Sázavou jest wyjątkowym dziełem architekta J.B.Santiniho z XVIII wieku. Dzięki swojemu oryginalnemu stylowi tzw. barokowego gotyku oraz mistrzowskiej kompozycji i zdobień został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Miasto Telč uważane było za jedno z najpiękniejszych miast Czech. Rynek o trójkątnym kształcie ograniczony jest renesansowymi kamienicami i domami. Wraz z pałacem tworzy historyczne jądro o uznanej wartości, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. W salach pałacu zachowały się drewniane kasetony na suficie. Znajduje się tutaj filia Muzeum Vysočiny, natomiast w pałacowym ogrodzie znajduje się Galeria Jana Zrzavého.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego