Jachymov Mennica Królewska - Královská mincovna. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Jachymov Mennica Królewska - Královská mincovna.

Muzea i Skanseny

Położenie.

Mennica Królewska w Jáchymově znajduje się na rogu Mincovní ulicy oraz Placu Republiky. O jej wielkim znaczeniu dobitnie świadczy rozmach i przepych z jakim została zbudowana. Muzeum, które jest pod administracją Muzeum Regionalnego w Karlowych Warach (Krajské Muzeum Karlovarského Kraje), zostało tu utworzone w 1964 roku. Obecna ekspozycja pod nazwą "Jáchymov w zwierciadle czasu" znajduje się w 15 salach na 2 piętrach renesansowego budynku dawnej Królewskiej Mennicy. Unikatem o europejskim znaczeniu jest również zachowana biblioteka Jáchymovskiej Szkoły Łacińskiej. Wiele miejsca w Muzeum poświęcono pamięci słynnego przyrodnika Georgia Agricoly (1494–1555), którego życie i praca są ściśle związane z Jáchymovem. Ważnym zabytkiem techniki jest zachowany, masywny dymnik komina odkryty przypadkowo w 1985 roku.

Adres: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov; telefon: + 420 736 754 831
Więcej informacji znajdziecie na STRONIE INTERNETOWEJ Muzeum.


Pokaż Republika Czeska na większej mapie

Historia.

W 1520 roku król Ludwik Jagiellończyk nadał rodowi Šlikowów prawo bicia monet. Wtedy to powstała Mennica Królewska w Jachymovie. Pierwsze monety bito w piwnicach pobliskiego zamku Freudenstein, po którym obecnie niewiele pozostało. To tam wybito pierwsze tolary. Dzięki wielkiemu bogactwu płynącemu z obfitych żył srebronośnych Jeroným Šlik odkupił od Kunze Eirolta dom stojący tuż przy jego domu (obecnie w byłym domu Jeronýma Šlika mieści sie ratusz miejski) w górnej części miasta, w miejscu późniejszej Mennicy. Pierwotnie dom Šlikowa oraz Mennica stanowiły jeden kompleks. Bite monety posiadały na awersie wizerunek króla Ludvíka, zastąpiony później czeskim lwem, a na rewersie wizerunek św. Jáchyma z herbem rodu Šlik. Monety te nazywane były, od miejsca bicia "Joachimsthalergulden", w skrócie "Thaler" – czyli tolar. To właśnie od tej nazwy wywodzi się również nazwa dzisiejszych dolarów !!!
Kiedy w 1528 roku nowy, czeski król Ferdinand I odebrał rodowi Šlikowów prawo bicia monety, Mennica Jáchymovská przeszła w królewskie ręce. Przebudowa Królewskiej Mennicy trwała w latach 1533-1536. Zaraz po jej zakończeniu, w 1538 roku Mennica została strawiona przez pożar i ponownie odbudowana. Fasada została podzielona dużymi oknami nadającymi budowli charakteru pałacowego. Pierwotna kamienna podmurówka została zastąpiona tańszą z terakoty.
W narożu dominuje wspaniały, wysoki wykusz z dwoma oknami datowany na 1536 rok. Portal wejściowy prowadzi przez obszerną, przejezdną sień do niewielkiego, prostokątnego, arkadowego dziedzińca wewnętrznego gdzie odbywał się załadunek produktów i rozładunek materiałów dla Mennicy. W związku za spadkiem wydobycia srebra w
Górach Rudawach w 1671 roku zakończyła pracę również Mennica Królewska.
Po 1671 roku budynek służył przez wiele lat Jachymowskiej Spółce Górniczo-Hutniczej do celów administracyjnych. Od 1716 roku przez pewien czas mieściła się tu pierwsza w Czechach
Szkoła Górnicza (poprzednik Akademii Górniczej w Příbramiu i dzisiejszego Uniwersytetu Górniczego w Ostravie). Od 1964 roku mieści się tu Muzeum. W latach 1996-1997 Muzeum przeszło generalny remont i jest teraz wykorzystywane głównie do celów wystawowych.
Z oryginalnego wyposażenia Mennicy do dziś zachowała się jedynie konstrukcja pieców do wytopu srebra oraz masywny okap komina.

Ekspozycja stała.

Stała ekspozycja Muzeum poświęcona jest historii miasta Jáchymova, ukazuje przykłady minerałów występujących w Górach Rudawach, a będących ich bogactwem, dokumentuje wydobycie rud srebra i cyny w XVI wieku. Wielką atrakcją Muzeum jest duży, ruchomy model XVI-wiecznej kopalni cyny w Górach Rudawach. Można tu też zobaczyć znaleziska archeologiczne odnalezione w Królewskiej Mennicy świadczące o czasach jej świetności oraz wiele eksponatów numizmatycznych.

Ruchomy model XVI-wiecznej kopalni cyny.

Osobna sala poświęcona jest lokalnemu przemysłowi oraz wielkiej prospericie w okresie największego rozkwitu lecznictwa radonowego. Bardzo ciekawa jest historia jachymovskiego leczenia wodami radonowymi oraz współczesna praktyka lekarska w tym zakresie.

Unikatem o europejskim znaczeniu jest zachowana biblioteka Jáchymovskiej Szkoły Łacińskiej z XVI wieku. Jej księgozbiór pochodzi z okresu XV-XVII wieku i zawiera 232 księgi. 52 z tych ksiąg zostało wykonanych (napisanych) jeszcze przed 1500 rokiem. Wiele miejsca w Muzeum poświęcono pamięci słynnego przyrodnika Georgia Agricoly. Jego najważniejsze dzieła - 12 Ksiąg o Górnictwie i Hutnictwie - stanowią jeden z filarów europejskiej literatury górniczej. Zobaczyć tu możemy również fragmenty dzieł pastora Johanna Mathesia oraz kompozytora Nickla Hermanna oraz liczne obrazy epitafijne.

Dział etnograficzny Muzeum przybliża ciężkie życie w trudnych warunkach Rudaw. Na ekspozycji możemy oglądać maszyny rolnicze, narzędzia i fotografie z życia ludności Rudaw, typową izbę mieszkalną z Rudaw oraz meble i stroje ludowe.

Prezentowana jest tu również stała wystawa o obozach więźniów politycznych, którzy pod przymusem pracowali w pobliskich kopalniach uranu po 1950 roku.

Trasa turystyczna obejmuje także rozległe podziemia, gdzie w zabytkowych piwnicach znajduje się lapidarium z ciekawą ekspozycją elementów kamiennych głównie późnogotyckich i renesansowych, pochodzących ze zburzonych Jachymovskich budynków, w tym nieistniejącego już Domu Mistrza Menniczego, który do końca lat 70. XX wieku stał obok Królewskiej Mennicy. Ważnym zabytkiem techniki jest zachowany, masywny dymnik komina odprowadzający dym i płomienie bezpośrednio z palenisk. Dymnik przez wieki był zamurowany, a jego przypadkowe odkrycie nastąpiło w czasie rekonstrukcji budynku w 1985 roku.

Udostępnienie.

Muzeum jest udostępnione do zwiedzania przez cały rok. Czas zwiedzania około 90 minut. Wstęp do Muzeum jest płatny.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego