Obszar turystyczny Słowacko - Slovácko - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Słowacko - Slovácko

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Południowe

Obszar turystyczny Słowacko.
(cz. Slovácko).

Obszar turystyczny Słowacko (Slovácko) jest częścią regionu turystycznego Morawy Południowe (Jižní Morava) i należy do województwa południowomorawskiego i zlińskiego. Rozpościera się w rejonie miast Hodonin i Uherské Hradiště. Na tym obszarze turystycznym znajdziemy 85 chronionych zabytków i rezerwatów przyrody. Do uprawiania turystyki pieszej przygotowano tu kilka ścieżek edukacyjnych: Javořinská, Květná, Lopeník, Modřansko oraz Šumárnická. Odnajdziemy tu nadal żywe tradycje folklorystyczne, a wielu mieszkańców posiada strój ludowy. Ze znanych świąt folklorystycznych możemy przypomnieć tradycyjną imprezę Jazdę Królów (Jizda Kralů) w Vlčnovie, uroczystości karnawałowe lub Uroczystości Świętego Wawrzyńca (Svatovavřinecké Slavností). Prócz opisanych poniżej możemy tu zwiedzić ciekawe zabytki architektury w Napajedlech, Kyjovie, Strážnici oraz Veselí nad Morawą.

Główne atrakcje turystyczne obszaru.


Obszar Chronionego Krajobrazu Białe Karpaty został ustanowiony w 1980 r. i zajmuje powierzchnię 715 km2. Masyw górski tworzy przeważnie płaskie grzbiety o niewielkich różnicach wysokości. Poprzez długotrwałe osadnictwo na podgórzu i zboczach Białych Karpat dochodziło do stopniowego wycinania lasów i powstawania krainy typowo rolniczej. Zachodnia część to pagórkowaty teren, niemal wyżyna z łagodnymi i czasami stromymi stokami i szerokimi, płytkimi dolinami. Środkową część tworzy najpierw jeden, potem dwa równoległe grzbiety, z których, na słowackiej stronie, odchodzą liczne pasma boczne. Centralna i północno-wschodnia część ma charakter nizinny. Przyroda była niegdyś bardzo urozmaicona, jednak stan dzisiejszy przedstawia tylko fragment dawnej rozmaitości. Powstawanie obszarów chronionych było zbyt powolne, a w międzyczasie niektóre tereny zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone.

Ten obszar turystyczny obfituje w obszary chronionej przyrody.  Znajdziemy
tu 85 chronionych zabytków i rezerwatów przyrody.
- Narodowy Rezerwat Przyrody Čertoryje
z wieloma gatunkami roślin, należących do wegetacji ciepłolubnej i różnorodnymi skupiskami organizmów i zwierząt leśnych i stepowych.
-
Narodowy Rezerwat Przyrody Javořina o powierzchni 178 ha, gdzie znajdziemy powstałe w sposób naturalny porosty typowe dla lasu typu puszczańskiego: klon, buk i jesion, oraz łąki górskie.
-
Narodowy Rezerwat Przyrody Jezevči jest, pod względem krajobrazowym, bardzo wartościowym kompleksem typowych, kwietnych, różnorodnych gatunkowo łąk w dolinie Veličky w pobliżu Jamnégo Potoku. Jest on również oazą dla licznych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną lub zagrożonych wyginięciem.
-
Narodowy Rezerwat Przyrody Podrážky jest rozległym kompleksem typowych, białokarpackich łąk z rozproszonymi po całym obszarze drzewami, przede wszystkim dębem oraz dziesiątkami gatunków orchidei.
-
Narodowy Rezerwat Przyrody Zahrady pod Hájem jest kompleksem łąk i sadów na zachodnim zboczu góry Háj i stanowi znaczące miejsce występowania orchidei.

Uzdrowisko Hodonin powstało jako mała lecznica uzdrowiskowa w 1979 r. i była częścią jednostki organizacyjnej Luhačovice. Naturalnym źródłem leczniczym jest niskozmineralizowana woda jodowo-bromowa z wysoką zawartością soli jodu, należąca pod względem jakości do najlepszych tego rodzaju wód w Europie.

Znajdziemy tu również
uzdrowisko Ostrožská Nová Ves, gdzie główną procedurą leczniczą są kąpiele siarkowe. Pierwsze wzmianki o kurorcie sięgają do roku 1903, a z małego uzdrowiska z biegiem czasu powstał dzisiejszy kompleks.

Znajdziemy tu kilka znaczących
Obszarów Winiarskich:
- Bzenecki Obszar Winiarski - przedostatni pod względem wielkości na Morawach i ma powierzchnię 365 ha;
- Kyjovski Obszar Winiarski - mały, typowo północny o wielkości ok. 400 ha. Przed wiatrem winnice chroni Ždánický Les oraz Chříb;
- Mutěnicki Obszar Winiarski - ma powierzchnię około 850 ha. Winnice są rozsiane po zróżnicowanym, pagórkowatym terenie i tworzą przejście pomiędzy południowymi i północnymi obszarami. Na każdym wzgórzu są uprawiane inne odmiany, z których żadna nie jest dominującą. Najciekawszym pod względem turystycznym rejonem są Čejkovice, gdzie piwnice z winem znajdują się w twierdzy z 1232 roku;
- Strážnicki Obszar Winiarski - leży na stokach Białych Karpat. Zaletą tego obszaru jest występowanie gleb ilastych, które utrzymują wodę i dodają winorośli potrzebną wilgoć. Powierzchnia obszaru wynosi 600 ha. Dawniej była tu uprawiana odmiana Kadarka Bílá;
- Uhersko-Hradišťki Obszar Winiarski - jest obszarem najbardziej wysuniętym na wschód i północ. Jego powierzchnia 165 ha jest również najmniejsza. Winorośl, dzięki dużej wysokości nad poziomem morza dojrzewa wolno i dzięki temu w gronach mogą tworzyć się substancje aromatyczne. Dlatego tutejsze wina są tak niepowtarzalne pod względem smaku;
- Obszar winiarski Podluži - ma powierzchnię około 500 ha. Winnice i gminy winiarskie leżą przeważnie w dolinie rzeki Moravy, gdzie często występują wiosenne przymrozki. Dlatego można tu uprawiać wyłącznie odmiany winorośli odporne na mróz, jak na przykład Ryzlink Rýnský i Vlašský, Frankovka oraz Zweigeltrebe. Najbardziej znaną górą porośniętą winnicami jest wzgórze Nechory koło Prušánki.

Baťův Kanál jest wielofunkcyjną inwestycją wodną, którą Tomasz Baťa kazał zbudować w latach 30-tych XX wieku na rzece Morawie pomiędzy miastami Uherský Ostroh i Otrokovice. Składa się z 50-cio kilometrowego kanału żeglugowego z dużą ilością zbiorników wodnych, jazów i śluz komorowych. W swoim czasie doskonała, pod względem technicznym, inwestycja wodna oprócz przewozu ładunków służy również do nawadniania okolicznych łąk i do regulacji wahającego się przepływu rzeki Morawy.

Zamek Buchlov wyrasta na jednej z najwyższych gór pasma Chřípów nad miasteczkiem Buchlovice. Należy do najbardziej znanych i najstarszych średniowiecznych zamków na Morawach. Został zbudowany w celu ochrony drogi handlowej przez Chříby i jest świetnym przykładem średniowiecznej techniki fortyfikacyjnej. Później stał się siedzibą administracji lasów królewskich i łowczego. Zamek nigdy nie został zdobyty.

Pałac Buchlovice jest prawdziwym klejnotem morawskiej architektury. Barokowy teren pałacu tworzą dwie, stojące naprzeciw sobie, półokrągłe, bogato zdobione budowle zbudowane na wzór włoskich willi. Częścią kompleksu jest unikalny ogród tarasowy w stylu francuskim i park angielski, gdzie rosną cenne, stare drzewa.

Velehrad z obszarem klasztoru, bazyliką i lapidarium należy do największych i najwartościowszych budowli klasztornych na Morawach. Jest to jednocześnie najsłynniejsze morawskie miejsce pielgrzymkowe i jest ściśle powiązane z tradycją Cyryla i Metodego. Kult słowiańskich apostołów czyni z Velehradu pojęcie znane daleko poza granicami Republiki Czeskiej. Wczesnośredniowieczny klasztor cystersów został założony już w 1205 roku i był wiele razy przebudowywany. Obecnie istniejący klasztor wraz kościołem pod wezwaniem Wniebowstąpienia Marii Panny tworzy rozległy kompleks barokowy z pozostałościami budowli romańsko-gotyckich.

Historia
miasta Uherské Hradiště jest związana z jego strategicznym położeniem. Miało ono za zadanie obronę granicy przed Węgrami i strzeżenie ważnych dróg handlowych z zachodu na wschód. Powstało na wyspie z kaplicą św. Jerzego i miało od początku dwa rynki. Najważniejszymi budowlami miasta są klasztor franciszkański, kościół parafialny, historyczna apteka, którą odwiedził Józef Mánes oraz barokowa fontanna i słup morowy.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego