Kraj Liberecki - Liberecký kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Liberecki - Liberecký kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Liberecki (cz. Liberecký kraj).
  - stolica: Liberec (cz. Liberec),
  - powiaty: Czeska Lipa, Jablonec nad Nysą, Liberec, Semily.


Powierzchnia -
3 163 km², co stanowi 4,0 %
powierzchni kraju.

Województwo libereckie jest najmniejszym pod względem terytorium województwem w kraju. Centrum administracyjnym jest miasto Liberec z Uniwersytetem Technicznym (Technickou univerzitou). Jest to również gospodarcze, handlowe, kulturalne i turystyczne centrum regionu. Województwo libereckie tworzą cztery powiaty: Czeska Lipa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semity. Na północy graniczy z Polską i Niemcami.

Województwo libereckie jest przeważnie górzyste. Na jego terytorium leżą Góry Łużyckie i Izerskie, Jeszczed oraz zachodnia część Karkonoszy. Klimat jest chłodny i wilgotny, a na północnym stoku w okolicach Bílégo Potoka znajduje się miejsce o największej ilości opadów w Republice Czeskiej. W województwie jest wiele lasów, przeważnie iglastych, które są niestety często uszkodzone przez emisje zanieczyszczeń, ale sytuacja stopniowo zmienia się na lepsze. Terytorium to jest ważnym magazynem wody pitnej.
W bazie surowcowej województwa główną pozycję miały do niedawna złoża rud radioaktywnych na Českolipsku, ale obecnie wydobycie jest wstrzymane. Duże znaczenie mają złoża piasków szklarskich i odlewniczych, kamienia budowlanego i dekoracyjnego oraz żwiru i piasku.
Województwo libereckie ma przeważnie charakter przemysłowy: przemysł szklarski, wyrób biżuterii, budowa maszyn, wyrób masy plastycznej i przemysł przetwórczy. Rozwój tradycyjnego do niedawna przemysłu włók
ienniczego uległ zahamowaniu. Godną uwagi gałęzią ekonomiki jest ruch turystyczny (okolice Jeszczedu, Máchovo Jezioro, zabytki itp.) Znajduje się tu również kilka ważnych przejść granicznych. W sferze transportu istotne są dwa ciągi autostrad z Pragi do granic. Przedłużenie autostrady z Pragi przez Liberec do granic państwa umożliwi podłączenie jej do sieci autostrad w Niemczech.
Rolnictwo nie gra w tutejszej ekonomice znaczącej roli. Województwo ma jeden z najmniejszych udziałów ziemi ornej w R
epublice Czeskiej. Uprawy są poddane niesprzyjającym warunkom meteorologicznym.
Na terenie województwa libereckiego znajduje się CHKO Góry Izerskie i CHKO Góry Łużyckie, sięga tu i CHKO Kokořinsko, zachodnia część Karkonoskiego Parku Narodowego oraz CHKO Czeski Raj z górą Kozákovem.
Z punktu widzenia ruchu turystycznego na terytorium województwa libereckiego znajdują się
następujące regiony turystyczne: Český ráj, Český sever i Krkonoše (Czeski Raj, Czechy Północne i Karkonosze).


Istotne znaczenie w dziedzinie ekonomiki, turystyki i transgranicznej współpracy ma Euroregion NISA założony przez Polskę, Niemcy i R
epublikę Czeską, stowarzyszający przygraniczne miasta i gminy.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego