Kraj Karlowarski - Karlovarský kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Karlowarski - Karlovarský kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Karlowarski (cz. Karlovarský kraj).
  - stolica: Karlowe Wary (cz. Karlovy Vary),
  - powiaty: Cheb, Karlowe Wary, Sokolov.


Powierzchnia -
3 314 km², co stanowi 4,25 %
powierzchni kraju.

Terytorium województwa karlowarskiego jest na drugim miejscu, od końca, pod względem wielkości. Tworzą je trzy powiaty: Cheb, Karlowe Wary i Sokolov. Centrum administracyjnym województwa są Karlove Wary. Struktura osiedleńcza jest dość heterogenna, dla dużej części terytorium typowa jest przewaga małych gmin. Na obszarze niecki występują stosunkowo wielkie miasta.

Wyraźnie rozczłonkowana powierzchnia województwa tworzy na północy zachodnią część Rudaw Czeskich przechodzący Ašskim výběžkiem do Smrčin, na południu potem w Slavkovský Les. Między nimi, wzdłuż biegu rzeki Ohrzy, rozciąga się Sokolovská Pánev, która jest gospodarczym środkiem ciężkości województwa.
Na rozwój tego obszaru mają wpływ bogactwa naturalne. W przeszłości było
to wydobycie rud, po drugiej wojnie światowej pozyskiwanie uranu na Jáchymovsku. Obecnie największym bogactwem województwa są złoża węgla brunatnego w Pánvi Sokolovskiej i Chebskiej oraz duże złoża surowców ceramicznych, szczególnie kaolinu. Najcenniejszym bogactwem naturalnym są jednak źródła mineralne, których wykorzystanie w szeregu uzdrowisk decyduje o charakterze całego województwa.
Podstawowy surowiec - eksploatacja powierzchniowa węgla brunatnego w okolicach Sokolova i wydobycie kaolinu spowodowała rozległą dewastację obszaru. Pomiędzy znaczące gałęzie zalicza się przemysł przetwórczy: wytwarzanie energii elektrycznej, przemysł szklarski, produkcja ceramiki i porcelany. W województwie znajduje się także tradycyjna produkcja: przemysł spożywczy, włókienniczy, maszynowy i znacząca produkcja instrumentów muzycznych.
Zachodnia część Rudaw Czeskich jest popularnym obszarem turystycznym i rekreacyjnym. Słynne ośrodki uzdrowiskowe: Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Franciszkowe Łaźnie, Lázně Kynžvart (uzdrowisko dziecięce) zalicza się do najsłynniejszych centrów uzdrowiskowych w Europie Środkowej. Kompleks ten uzupełnia uzdrowisko w Jáchymovie wykorzystujące miejscowe wody radioaktywne.
Z punktu widzenia ruchu turystycznego całe terytorium województwa karlowarskiego należy do turystycznego regionu marketingowego Západočeské lázně (Uzdrowiska Zachodnioczeskie).


Na obszarze województwa karlowarskiego znajduje się chroniony obszar krajobrazowy Slavkovský Les. Mimo to
Karlowarski Kraj należy do najbardziej zmienionych na niekorzyść ręką człowieka w całej Republice Czeskiej. Wszystkie powiaty w województwie zostały włączone do działań w ramach Euroregionu Egrensis, w którym rozwija się transgraniczna współpraca z sąsiednią Republiką Federalną Niemiec.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego