Obszar turystyczny Rejon Lednicko-Valticki - Lednicko-valtický areál - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Obszar turystyczny Rejon Lednicko-Valticki - Lednicko-valtický areál

Informacje ogólne > Regiony turystyczne > Morawy Południowe

Obszar turystyczny Rejon Lednicko-Valticki.
(cz. Lednicko-valtický areál).

Obszar turystyczny Rejon Lednicko-Valticki (Lednicko-valtický areál) jest częścią regionu turystycznego Morawy Południowe (Jižní Morava) i należy do województwa południowomorawskiego. Rejon Lednicko-Valticki jest z jednej strony ograniczony neogotyckim pałacem Lednice z bogatą dekoracją rzeźbiarską wnętrz, a z drugiej strony barokowym pałacem Valtice, gdzie znajduje się także szkoła winiarska. Oba obiekty łączy 6-kilometrowa aleja kasztanowa. W rozległym parku przyrodniczym są rozrzucone budowle romantyczne, np. znany minaret oraz Janův Hrad. Park należy do najpiękniejszych w Europie Środkowej, a bywa również nazywany Ogrodem Europy. Jest on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Na przestrzeni wieków rodzina Lichtenštejnów stworzyła tu dzieło architektury krajobrazowej o ponadczasowym znaczeniu.

Główne atrakcje turystyczne obszaru.


Pałac Lednicki zamieszkiwał sławny ród Lichtenštejnów, a jego wnętrza należą do szczytowych rozwiązań architektonicznych romantycznych siedzib pałacowych XIX wieku. Jest jednym z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych w Europie Środkowej.

Pałac w Valticach jest wspaniałą budowlą zbudowaną w stylu barokowym. Z pomieszczeń wewnętrznych najcenniejsza jest pałacowa kaplica z bogatą dekoracją stiukową i malarską oraz ścianami wyłożonymi marmurem. Jest otoczony wspaniałym parkiem naturalnym z wieloma budowlami w stylu romantycznym oraz oranżeriami z tropikalnymi roślinami. Od strony Valtic znajduje się pawilon Randes vous (Dianin Chram tzn. Świątynia Diany) oraz neogotycka kaplica św. Huberta.

Obszar Chronionego Krajobrazu oraz
Rezerwat Biosfery Pálava należą do najatrakcyjniejszych miejsc na Morawach. Wyjątkowość przyrodnicza i kulturowa obszaru znalazła wyraz we włączeniu go w 1986 roku do Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Jest to część Pavlovskich Vrchów, masywu z białego wapienia ze zjawiskami krasowymi, jaskiniami i przepaściami leżącą na północ od Mikulova. Najwyższy szczyt Devín z ruiną Dívčích Hradów jest najbardziej na północ wysuniętym punktem Pálavy, która potem nagle opada w stronę Novomlýnskich Nádži. Sylwetka pasma górskiego bywa porównywana do jaszczura lub leżącej kobiety, a z jego wierzchołka rozciąga się przepiękny widok na okoliczne, urodzajne niziny pełne winnic i sadów owocowych.

Lednickie RybníkyNarodowym Rezerwatem Przyrody. Są to jedne z najcenniejszych rejonów ornitologicznych w Republice Czeskiej - miejsce gniazdowania ponad 130 gatunków ptaków wodnych i bagiennych. System jezior wykorzystywany jest do hodowli ryb. Największym zbiornikiem jest staw Nesyt - 315 ha. Na początku lat 90-tych obszar został wpisany na Listę Bagien o Znaczeniu Międzynarodowym.

Narodowy Rezerwat Przyrody Děvin obejmuje masyw Děvína, Soutěsky i Kotelnej między Pavlovem, Dolními Věstonicami, Horními Věstonicemi, Perną i Klentnicą o powierzchni 380 ha. Powodem ochrony jest występowanie tu ekosystemów skalnych, stepowych, krzewinowych i leśnych na podłożu wapiennym z nadzwyczaj bogatą florą i fauną.

Narodowy Rezerwat Przyrody Křivé Jezero obejmuje prawobrzeżną część niwy dyjskiej pomiędzy Dyją a Mlýňskim Náhonem na południe od Nových Mlýnów i 2 km na wschód od Milovic. Powstała tu konieczność zachowania części niwy z naturalnym charakterem koryta rzecznego, porostów twardego i miękkiego łęgu, łąkami łęgowymi, florą i fauną bagienną oraz odciętym meandrem Dyje. Są to również ważne miejsca lęgowe ptactwa.

Narodowy Rezerwat Przyrody Pouzdřanská Step-Kolby jest trawiastym stepem, na który powoli wkracza dąbrowa.

Narodowy Rezerwat Przyrody Ranšpurk a Cahnov-Soutok znajduje się na zbiegu rzek Morawy i Dyje. Są tu rejony o charakterze puszczańskim, które są częścią rozległego kompleksu zatopionych lasów łęgowych i łąk niwowych. Występują tu również tzw. "hrudy" - wzniesienia, które są wierzchołkami wydm piaskowych.

Narodowy Rezerwat Przyrody Slatnisko koło Nesyta obejmuje zachodni brzeg Nesyta między linią kolejową, szosą i potokiem Včelinkiem na północ od przystanku kolejowego Sedlec koło Mikulowa. Powodem ustanowienia ochrony jest występowanie resztek wegetacji słonowodnej z występowaniem kilku gatunków będących pod szczególną ochroną.

Mikulovski Obszar Winiarski z całkowitą powierzchnią 3700 ha winnic jest największym w Republice Czeskiej. Należy również do najcieplejszych miejsc na Morawach Południowych. Teren jest przeważnie równinny, wyjątek tworzą wzgórza Pálawy, która jest najbardziej na północ wysuniętym cyplem wapiennych Alp. Na podłożu piaskowcowym i wapiennym mają dobre warunki produkcyjne białe odmiany winorośli, jak na przykład Ryzlink Rýnski i Vlašski, Sauvignon i Chardonnay.

Velkopavlovicki Obszar Winiarski jest drugim, pod względem powierzchni winnic obszarem w Republice Czeskiej. Winnice rozpościerają się wzdłuż autostrady Brno-Brzecław i tworzą w ten sposób interesującą scenerię dla podróżujących. Największym centrum obszaru są Hustopeče, gdzie winnice w dawnych czasach były własnością bogatych mieszczan z Brna i Ołomuńca. Gleby są bardzo urozmaicone, tak jak odmiany winorośli, wśród których przeważają gatunki czerwone. Należy do nich Frankovka, Modrý Portugal i Svatovavřineckie. Z odmian białych przeważa Ryzlink Rynski i Vlašski, Sauvignon i Neuburskie. Ciekawostką turystyczną jest stara, historyczna piwnica Habánský Sklep w Velkých Bílovicach, która była zbudowana w XVII wieku przez sektę religijną habanów.

Miasto Mikulov należy do ważnych centrów winiarstwa na Morawach. W miejscowym pałacu siedzibę ma Muzeum Winiarskie, którego częścią jest unikatowa, ogromna beczka o pojemności 1010 hektolitrów z 1643 roku, tzw. "dziesięcinna". Do ciekawych, z punktu widzenia architektonicznego, zabytków należy: dzielnica żydowska, grobowiec Dietrichštejnská Hrobka oraz dom U Rytiřů z dekoracjami sgraffitowymi. Na Svatém Kopečku nad Mikulovem znajduje się kaplica z drogą krzyżową zbudowana w XVII wieku.

Miasto Břeclav wyrosło na ważnym szlaku prowadzącym do Austrii i często przechodziło w obce ręce. W 1839 roku miasto miało połączenie kolejowe z Wiedniem, które zostało potem przedłużone do Brna i Przerowa. Renesansowy pałac stoi na miejscu gotyckiego zamku i stał się centrum administracyjnym rejonów przygranicznych.

Zdjęcia z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego