Kraj Ołomuniecki - Olomoucký kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Ołomuniecki - Olomoucký kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Ołomuniecki (cz. Olomoucký kraj).
  - stolica: Ołomuniec (cz. Olomouc),
  - powiaty: Jeseník, Ołomuniec, Prościejów, Przerów, Šumperk.


Powierzchnia -
5 267 km²
.

Obszar województwa ołomunieckiego tworzy pięć powiatów: Jesenik, Ołomuniec, Prostějov, Přerov oraz Šumperk. Jego centrum administracyjnym jest Ołomuniec. Struktura osadnicza jest w bardzo zróżnicowana, dla obszaru Hany typowa jest przewaga większych siedlisk. W regionie górskim powiatu Szumperk i Jesenik struktura osadnicza jest bardzo rozdrobniona.
Obszar oznacza się dużymi różnicami wysokości i klimatu, co uwid
acznia się w znaczeniu gospodarczym jego dwóch odmiennych części. Północ zajmuje przede wszystkim pasmo Jeseníku z nieurodzajną glebą, ostrzejszym i wilgotniejszym klimatem. Południowa część: terytorium powiatów Ołomuniec, Prostiejów i Przerów jest przeważnie nizinna, a pod względem urodzajności gleby (czarnoziem) i optymalnych warunków klimatycznych należy do najurodzajniejszych części Republiki Czeskiej.
Jest to obszar Bramy Morawskiej i Obniżenia Górnomorawskiego (Hana), który od dawnych
stuleci tworzy naturalny korytarz komunikacyjny pomiędzy południem i północą Europy, i przez który przebiegają ważne szlaki transportowe: autostrada, drogi szybkiego ruchu, korytarz kolejowy z ważnym węzłem kolejowym w Przerowie.

Baza surowcowa jest słaba. Wydobywa się wyłącznie surowce budowlane: wapień w okolicach Szumperka i kamień dekoracyjny koło Jesenika. Urodzajne gleby i sprzyjające warunki klimatyczne na Hanie umożliwiają uprawę jęczmienia słodowniczego, pszenicy i buraka cukrowego. Znaczące jest również sadownictwo i warzywnictwo. W rejonach podgórskich i górskich przeważają mniej wymagające kultury: len i pastwiska. Produkcja przemysłowa nawiązuje do rolniczej: cukrownie, słodownie, zakłady przetwórcze itd. Duży udział ma przemysł maszynowy i włókienniczy.
Zbocza i gr
anie Jeseników tworzą popularny obszar rekreacji i turystyki. Jesionik Centralny ma status Obszaru Chronionego Krajobrazu. W województwie ołomunieckim znajduje się także chroniony obszar krajobrazowy Litovelské Pomoraví ze świetnymi warunkami do turystyki rowerowej. Znaczenie ogólnopaństwowe ma także lecznictwo uzdrowiskowe, które jest związane z rozwojem turystyki. Chodzi np. o uzdrowisko klimatyczne Jesenik, Lipová-Lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny oraz Bludov.
Z punktu widzenia ruchu turystycznego terytorium województwa ołomunieckiego dzieli się na marketingowe regiony turystyczne: Severní Morava a Slezsko i Střední Morava (Morawy Północne i Śląsk
oraz Morawy Środkowe). Powiat Jesenik jest włączony do transgranicznej współpracy z polskimi regionami w ramach Euroregionu Pradziad.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego