Kraj Hradecki - Královéhradecký kraj. - Czeskie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Kraj Hradecki - Královéhradecký kraj.

Informacje ogólne > Podział administracyjny

Kraj Hradecki (cz. Královéhradecký kraj).
  - stolica:
Hradec Kralowe (cz. Hradec Králové),
  - powiaty: Hradec Králové, Jiczyn, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov.


Powierzchnia -
4 758 km²
.

Centrum administracyjnym województwa Hradec Kralove jest miasto Hradec Králové. W skład województwa wchodzi pięć powiatów: Hradec Králové, Jiczyn, Nachod, Rychnov nad Kněžnou i Trutnov. Charakterystycznym rysem całego terytorium jest wielka ilość średnich i małych miejscowości, struktura osadnicza jest nierównomierna i rozdrobniona.
Województwo Hradec Králové wypełnia obszar północno
-wschodnich Czech. Północ i wschód obszaru ma charakter górski: Karkonosze, Broumovska Vrchovina, Góry Orlickie
.

W kierunku południowego-zachodu teren się stopniowo obniża aż do Polabskiej nížiny. Karkonosze są najczęściej odwiedzanym pasmem górskim. Niższe części województwa mają, dzięki dużej ilości opadów i umiarkowanej temperaturze, sprzyjające warunki do rozwoju produkcji rolniczej. Główną oś obszaru tworzy rzeka Łaba z lewymi dopływami: Úpą, Metują i Orlicą. Południowa granica województwa biegnie w poprzek aglomeracji hradecko-pardubickiej. Bogactwa naturalne nie odgrywają tu większej roli. Największe znaczenie mają złoża dobrej jakości piasków szklarskich na Jičinsku i wydobycie piasku wzdłuż biegu Łaby. W gospodarce dominuje przemysł. Tradycyjną jego gałęzią jest przemysł włókienniczy. Przeważa przetwórstwo bawełny: Dvůr Králové nad Łabą, Trutnov. Centrum budowy maszyn stał się Hradec Králové. Z dalszych gałęzi znaczący jest przemysł gumowy - Nachod i przemysł spożywczy.
Warunki glebowe i klimatyczne niżej położonych części województwa umożliwiają uprawę buraka cukrowego i pszenicy. Na wyżej położonych obszarach uprawiane są mniej wymagające kultury: żyto, jęczmień i rośliny pastewne. W okolicach Jiczyna dużą rolę ma sadownictwo.
Karkonosze to najpopularniejsze wśród turystów pasmo górskie, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Piaskowcowe miasta skalne Prachowskich, Adršpašskich
oraz Teplickich Skálkolejnymi z klejnotów przyrodniczych regionu. Znajduje się tu i wiele zabytków ze statutem ścisłej ochrony. Dalej centra uzdrowiskowe, które należą do najważniejszych obiektów tego typu w Republice Czeskiej: Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Velichovky.
Na terenie Województwa Hradec Králove został ustanowiony Park Narodowy Karkonosze, który w roku 1992 został zaliczony do światowej sieci rezerwatów biosfery w ramach programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO, jako trasgraniczny rezerwat biosfery Krkonoše/Karkonosze, obejmująca Krkonošský národní park i jego pas ochronny na czeskiej
oraz Karkonoski Park Narodowy na polskiej stronie gór. W województwie Hradec Králové znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu (CHKO) Broumovsko i CHKO Góry Orlickie.
Miasta i gminy
powiatów Trutnov, Náchod oraz Rychnov nad Kněžnou są stowarzyszone w Euroregionie Glacensis, gdzie włączają się do współpracy transgranicznej. Aktywność regionu miałaby w przyszłości wesprzeć budowa sieci autostrad i jej podłączenie do polsko-czeskich przejść granicznych.

Wszystkie informacje dzięki uprzejmości portalu
Regionalny Serwis Informacyjny Republiki Czeskiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego